Giải pháp điều hành chính sách tiền tệ

Chính sách tỷ giá

Giải pháp điều hành chính sách tiền tệ

Thnht, xây dựng và áp dụng triệt để khuôn khổ chính sách tiền tệ với mục tiêu duy nhất là ổn định giá cả, phối hợp chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội:

– Đổi mới điều hành công cụ của chính sách tiền tệ theo hướng hiện đại, chuyển từ điều hành theo khối lượng sang điều hành theo giá; sử dụng các công cụ gián tiếp, hạn chế và tiến tới dừng sử dụng các biện pháp hành chính.

– Xác định cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ và đánh giá hiệu quả cơ chế truyền tải theo các kênh, giải quyết những tồn tại trong các kênh truyền tải đang hạn chế vai trò truyền tải chính sách tiền tệ tới hệ thống ngân hàng, thị trường tiền tệ, tài chính và nền kinh tế.

– Đổi mới cơ chế tỷ giá theo hướng linh hoạt và có tính thị trường hơn, hạn chế các công cụ trực tiếp, biện pháp hành chính trong quản lý thị trường ngoại tệ, tăng cường sử dụng các công cụ gián tiếp để can thiệp vào thị trường ngoại tệ. Đổi mới công tác quản lý dự trữ ngoại hối phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm hài hòa các mục tiêu an toàn, thanh khoản và sinh lời.

– Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và các mô hình dự báo, cảnh báo sớm làm căn cứ điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

– Thực hiện các giải pháp quản lý ngoại hối hợp lý, đồng bộ với CSTT – tín dụng; chuyển các quan hệ huy động và cho vay sang quan hệ mua bán, tiến tới xóa bỏ tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế.

– Tăng cường phối hợp chính sách giữa NHNN và các cơ quan quản lý Nhà nước để bảo đảm sự hài hòa giữa CSTT và các chính sách kinh tế vĩ mô.

– Tăng cường công tác truyền thông và minh bạch các chủ trương, giải pháp điều hành CSTT với nền kinh tế.

– Đẩy mạnh hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới trong hoạt động điều hành CSTT, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để ứng phó với các biến động từ bên ngoài.

Thhai, hoàn thiện hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng hoạt động hiệu quả, phù hợp với các thông lệ quốc tế:

– Hoàn thiện cơ chế, quy trình và phương pháp thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro phù hợp với thực tiễn hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam, hướng tới áp dụng các nguyên tắc của Ủy ban giám sát ngân hàng Basel.

– Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát từ xa có hiệu quả để cảnh báo sớm, hệ thống thanh tra tại chỗ để phát hiện các ngân hàng và hoạt động ngân hàng có dấu hiệu rủi ro, thiếu an toàn.

– Hoàn thiện các quy định về hoạt động ngân hàng theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm sự ổn định và an toàn của hệ thống ngân hàng, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh.

– Hoàn thiện cơ chế xử phát các vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng và minh bạch.

Thba, phát triển hệ thống NHNN gồm NHNN trụ sở chính và các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện đại với mô hình tổ chức hợp lý, hoạt động hiệu quả trong thực hiện các chức năng của một NHTW:

– Tăng cường năng lực thể chế, nâng cao vị thế và trách nhiệm của NHNN trên cơ sở Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010

– Cơ cấu lại tổ chức NHNN theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa cao, hiệu lực và hiệu quả trong công tác điều hành CSTT và quản lý hoạt động ngân hàng.

Giải pháp điều hành chính sách tiền tệ

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?