Chính sách là gì? Khái niệm về chính sách công

Khái niệm về chính sách - chính sách là gì

(Luận Văn A-Z) Chính sách là gì? Khái niệm về chính sách công

1. Chính sách là gì?

Các CS có thể được đề ra và thực hiện ở những tầng nấc khác nhau, từ các tổ chức quốc tế đến từng quốc gia, từ nhà nước đến các đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp,..nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra cho mỗi tổ chức đó và chúng chỉ có hiệu lực thi hành trong tổ chức đó.

Từ điển bách khoa Việt Nam đã đưa ra khái niệm như sau: “Chính sách là những chuẩn tắc cụ thể để thực hiện đường lối, nhiệm vụ. Chính sách được thực hiện trong một thời gian nhất định, trên những lĩnh vực cụ thể nào đó. Bản chất, nội dung và phương hướng của CS tùy thuộc vào tính chất của đường lối, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa…”

Theo Từ điển bách khoa Việt Nam, CS là những chuâh tắc cụ thể để thực hiện đường lối, nhiệm vụ; được thực hiện trong một thời gian nhất định, trên những lĩnh vực cụ thể nào đó (theo Từ điển bách khoa Việt Nam, Tái bản lần thứ nhất, Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2007).

Theo James Anderson: “CS là một quá trình hành động có mục đích theo đuổi bởi một hoặc nhiều chủ thể trong việc giải quyết các vấn đề mà họ quan tâm”.

Như vậy, để trả lời câu hỏi chính sách là gì thì ta có thể hiểu: Chính sách là chương trình hành động do các nhà lãnh đạo hay nhà quản lý đề ra để giải quyết một vấn đề nào đó thuộc phạm vi thẩm quyền của mình

Xem thêm: Download Luận văn thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng (Hướng ứng dụng): Phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ – Trường hợp Việt Nam

2. Khái niệm về Chính sách công:

Những CS do các cơ quan hay các cấp chính quyền trong bộ máy nhà nước ban hành nhằm giải quyết những vấn đề có tính cộng đồng được gọi là CSC. Cho đến nay có nhiều quan điểm về khái niệm này:

William Jenkin cho rằng: “CSC là một tập hợp các quyết định có liên quan lẫn nhau của một nhà chính trị hay một nhóm nhà chính trị gắn liền với việc lựa chọn các mục tiêu và các giải pháp để đạt được các mục tiêu đó”. Theo quan điểm của Wiliam N. Dunn thì: “CSC là một kết hợp phức tạp những sự lựa chọn liên quan lẫn nhau, bao gồm cả các quyết định không hành động, do các cơ quan nhà nước hay các quan chức nhà nước đề ra”. Còn Peter Aucoin lại khảng định: “CSC bao gồm các hoạt động thực tế do Chính phủ tiến hành”, B. Guy Peter đưa ra định nghĩa: “CSC là toàn bộ các hoạt động của Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến cuộc sống của mọi công dân”,…

Giáo trình CS kinh tế – xã hội, các tác giả  đưa ra định nghĩa: “CS kinh tế -xã hội là tổng thể các quan điểm, tư tưởng, các giải pháp và công cụ mà Nhà nước sử dụng để tác động lên các đối tượng và khách thể quản lý nhằm giải quyết vấn đề chính sách, thực hiện những mục tiêu nhất định theo định hướng mục tiêu tổng thể của xã hội”.

Những đặc trưng trong mỗi luận cứ của mối tác giải phản ánh CSC từ các góc độ khác nhau, song đều hàm chứa những nội dung thể hiện bản chất của CS công, có thể tóm lược một số đặc trung của CSC như sau:

– Có một cấp thẩm quyền ban hành

– Mang lợi ích công

– Mọi người đều có quyền tiếp cận (công khai, minh bạch)

– Nhìn chung là bắt buộc thi hành (tuy nhiên cũng có những hình thức không mang tính bắt buộc, thường là các chính sách khuyến khích, hỗ trợ)

– Thường thể hiện dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật, liên quan đến nhau và mang tính hành động, tập trung giải quyết một vấn đề đang đặt ra trong đời sống kinh tế – xã hội theo những mục tiêu xác định.

Như vậy: “Chính sách công là thuật ngữ dùng để chỉ một chuỗi các quyết định hoạt động của nhà nước nhằm giải quyết một vấn đề chung đang đặt ra trong đời sống kinh tế – xã hội theo mục tiêu xác định”.

Ở Việt Nam, thuật ngữ CSC còn mới mẻ, thông thường chúng ta quen dùng cụm từ đồng nghĩa: CS của nhà nước hoặc CS của Đảng và Nhà nước, vì ở nước ta, Đảng Cộng sản là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội. Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua việc vạch ra đường lối, chiến lược, các định hướng CS, đó chính là những căn cứ chỉ đạo để Nhà nước ban hành các CSC. Như vậy, về thực chất, các CSC là do Nhà ban hành nhưng các CS này chính là cụ thể hóa đường lối, chiến lược và các định hướng CS của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân ta. Từ góc độ chủ thể hoạch định CS giữa Đảng và Nhà nước mà có các thuật ngữ: Đường lối chính sách, Chủ trương chính sách, Cơ chế chính sách, Chế độ chính sách.

3. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Chính sách là sản phẩm của quá trình ra quyết định lựa chọn các vấn đề, mục tiêu và giải pháp để giải quyết.

Chính sách công (public policy) là hệ thống những hành động có chủ đích, mang tính quyền lực nhà nước, được ban hành theo những trình tự, thủ tục nhất định, nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, hay thúc đẩy các giá trị ưu tiên.

Chính sách công do nhà nước (các cơ quan nhà nước) ban hành.

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

13 thoughts on “Chính sách là gì? Khái niệm về chính sách công

 1. Pingback: Khái niệm nghiệp vụ thị trường mở | Viết thuê luận văn thạc sĩ

 2. Pingback: Khái niệm cải cách thủ tục hành chính - Luận Án Tiến Sĩ

 3. Pingback: Chính sách, cơ chế và system - Luận Án Tiến Sĩ

 4. nhung says:

  Minh muốn hỏi về dịch vụ viết luận văn thạc sỹ. Mình ngoài Hà Nội, bên mình có vp ngoài này không?

  • admin says:

   Bên em có hỗ trợ tư vấn viết thuê luận văn thạc sĩ trên toàn quốc luôn anh nhé. Em vừa gửi các thông tin đến anh qua mail, anh vui lòng check mail nhé

   Thân!

 5. duchaivan9 says:

  Mình đang làm luận văn mà bận quá ko có thời gian chỉ còn 5 ngày nữa bạn có giúp được ko

 6. Quang says:

  Mình muốn nhờ bạn lam luận văn thạc sỹ về công tác quy hoạch gắn với đào tạo cán bộ nữ ở đồng nai có được không?

 7. phan duc thang says:

  các bạn cho mình hổi rằng là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp giống và khác nhau ở điểm nào không? mình cảm ơn!

 8. Pingback: Giải pháp chính sách về đầu tư công trong nền kinh tế - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

 9. Pingback: Khái niệm về chính sách và chính sách công - Hỗ trợ, tư vấn, chắp bút luận án tiến sĩ

 10. Pingback: Khái niệm Chính sách thuế - Hỗ trợ, tư vấn, chắp bút luận án tiến sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?