Category Archives: Kế toán

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Kế toán

Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại 1. [...]

Quy trình kiểm toán nội bộ

Quy trình kiểm toán nội bộ Quy trình kiểm toán nội bộ quy định các [...]

3 Comments

Phương pháp tiếp cận của kiểm toán nội bộ

Phương pháp tiếp cận của kiểm toán nội bộ Trƣớc mỗi một cuộc kiểm toán, [...]

Nội dung kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại

Nội dung kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại Nội dung của kiểm [...]

1 Comments

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Chuẩn mực kiểm toán là những nguyên tắc cơ [...]

Các quan niệm về kiểm toán nội bộ

Các quan niệm về kiểm toán nội bộ Cho đến  nay có  khá  nhiều quan [...]

7 Comments

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Theo Chiến lược cải [...]

1 Comments

Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong sử dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp [...]

Các điều kiện cần thiết để phát huy vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu nền kinh tế

Các điều kiện cần thiết để phát huy vai trò của thuế thu nhập doanh [...]

Bạn cần hỗ trợ?