Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính

Mục lục

Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính

Về thực nghiệm, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, bao gồm: lợi nhuận, tăng trưởng của doanh nghiệp, rủi ro kinh doanh, qui mô của doanh nghiệp… Tuy nhiên, chiều hướng tác động của các nhân tố này đến cấu trúc tài chính là không hoàn toàn giống nhau trong các nghiên cứu trước đây.

Theo lý thuyết tài chính doanh nghiệp, khi xác lập cấu trúc tài chính của doanh nghiệp phải kết hợp cả hai yếu tố rủi ro và tỷ suất sinh lợi xem chúng tác động như thế nào đến giá cổ phần và do đó là giá trị thị trường của doanh nghiệp.

Một số trường hợp thậm chí khi EBIT của doanh nghiệp có triển vọng lạc quan, EBIT dự kiến vượt qua điểm hòa vốn, EBIT làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tăng lên chưa hẳn doanh nghiệp có thể yên tâm xác lập một cấu trúc tài chính thiên về sử dụng nợ. Lý do rủi ro tăng lên vượt quá tỷ suất sinh lợi mà các cổ đông nhận được do rủi ro trong kinh doanh không lường hết được dẫn đến rủi ro tài chính. Các cổ đông nhận ra rằng tỷ suất lợi nhuận mà họ nhận được không đủ bù đắp cho rủi ro tài chính.

cấu trúc tài chính

Tuy nhiên trong thực tế khi hoạch định cấu trúc tài chính một doanh nghiệp thường phụ thuộc vào một số đặc điểm sau:

1.1.3.1. Đặc điểm của nền kinh tế

Khi doanh nghiệp ấn định một cấu trúc tài chính, doanh nghiệp phải gắn bó với nó một khoản thời gian. Vậy khi thiết lập cấu trúc tài chính nên kết hợp giữa tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp và một số dự báo về triển vọng kinh tế.

Mức độ hoạt động kinh doanh Nếu dự kiến mức độ hoạt động kinh doanh gia tăng điều đó có nghĩa là nhu cầu tài sản và vốn để tài trợ việc mua các tài sản này sẽ gia tăng. Việc mở rộng họat động kinh doanh nhanh chóng làm cho khả năng điều động trở nên quan trọng hơn trong việc xây dựng các cấu trúc tài chính. Tác động của các thay đổi dự kiến trong mức độ hoạt động kinh doanh chung sẽ dẫn đến các kết quả khác nhau rất lớn đối với các ngành khác nhau.

Triển vọng thị trường vốn Nếu doanh nghiệp dự báo vốn vay quá tốn kém hay khan hiếm, doanh nghiệp có thể muốn tăng độ nghiên đòn bẩy tài chính ngay. Nếu dự kiến lãi suất sụt giảm sẽ khuyến khích doanh nghiệp hạn chế vay tiền, nhưng vẫn duy trì một vị thế dễ điều động nhằm hưởng lợi của tiền vay rẻ hơn về sau.

Như vậy lãi suất đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định nghiên về sử dụng nợ hay vốn cổ phần của doanh nghiệp. Vào thời kỳ nền kinh tế lạm phát ở mức cao Ngân hàng Trung ương có xu hướng thắt chặt tiền tệ khi đó lãi suất tăng cao quá sức chịu đựng của doanh nghiệp. Việc sử dụng vốn vay không còn phù hợp doanh nghiệp sẽ tự điều chỉnh cấu trúc tài chính cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thuế suất  Do chi phí lãi vay được khấu trừ thuế, gia tăng thuế suất áp dụng làm gia tăng mong muốn sử dụng nợ so với sử dụng vốn khác xét từ quan điểm lợi nhuận.

Thuế suất thu nhập cá nhân sẽ tác động đến việc chi trả cổ tức của doanh nghiệp. Các cổ đông không chịu thuế thu nhập cá nhân cho phần lợi nhuận doanh nghiệp của họ, nhưng phải nộp thuế cho phần lợi nhuận chia cho họ khi nhận cổ tức.

Vậy khi tăng thuế thu nhập cá nhân có xu hướng khuyến khích một số doanh nghiệp giữ lại lợi nhuận và sử dụng nhiều hơn lợi nhuận giữ lại để tài trợ tăng trưởng. Khi hoạch định một cấu trúc tài chính sẽ tùy thuộc một phần vào các mức thuế suất tương ứng của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

1.1.3.2. Đặc điểm của ngành kinh doanh

Mỗi ngành nghề kinh doanh khác nhau có cấu trúc tài chính khác nhau. Thường do các đặc tính như ngành kinh doanh, biến động theo chu kỳ và tính chất cạnh tranh.  Như trường hợp ngân hàng thương mại cũng là một doanh nghiệp. Tuy nhiên khác với những doanh nghiệp khác, ngân hàng thương mại là loại hình doanh nghiệp đặc biệt trong hoạt động kinh doanh thể hiện qua các đặc điểm sau:

– Ngân hàng thương mại kinh doanh chủ yếu bằng vốn người khác.

– Trong hoạt động kinh doanh của mình luôn gắn liền với một số rủi ro mà ngân  hàng buộc phải chấp nhận với mức độ mạo hiểm nhất định.

– Vốn chủ sở hữu của ngành này chiếm một tỷ lệ rất thấp trong tổng nguồn vốn hoạt động.

Do đó ta thấy rằng ngoài đặc điểm của nền kinh tế còn tùy thuộc vào mỗi ngành  nghề kinh doanh. Để căn cứ vào đó hoạch định một cấu trúc tài chính hợp lý, hiệu quả.

1.1.3.3. Giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống của doanh nghiệp

Yếu tố này vừa mang tính thực tiễn vừa mang tính kỷ thuật trong quá trình  hoạch định cấu trúc tài chính.

Tính thực tiễn là các doanh nghiệp thường trãi qua các giai đoạn: được sinh ra, phát triển, trưởng thành và cuối cùng thường suy tàn.

Giai đoạn mới được thành lập tỷ lệ thất bại sẽ cao. Nguồn vốn trong giai đoạn này chủ yếu là vốn mạo hiểm, thường đạt được qua dịch vụ của những doanh nghiệp chuyên tìm kiếm các nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư mạo hiểm. Trong giai đoạn này  doanh nghiệp không nên tìm kiếm các nguồn vốn phải thanh toán cố định. Cần được tài trợ bằng vốn cổ phần sẽ tốt hơn. Hạn chế chia cổ tức giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư.

Giai đoạn phát triển nhanh rủi ro kinh doanh vẫn ở mức cao cần chú ý đến khả năng điều động để đảm bảo khi tăng trưởng có thể tiếp xúc với nguồn vốn khi cần với các điều kiện có thể chấp nhận được. Lợi nhuận cần được giữ lại do triển vọng tăng trưởng tương lai cao.

Giai đoạn trưởng thành các doanh nghiệp chuẩn bị đối phó với các tác động tài chính. Chính sách cổ tức trong giai đoạn này nên chia ở mức cao do triển vọng tăng trưởng ở mức thấp. Không nên để xảy ra hiện tượng thừa thảy tài chính.

Giai đoạn suy giảm dài hạn, giai đoạn không mong muốn của các doanh nghiệp phải xây dựng một cấu trúc tài chính cho phép dễ dàng thu hẹp các nguồn vốn sử dụng.

Trừ giai đoạn đầu doanh nghiệp không có nhiều sự lựa chọn các giai đoạn sau mang tính kỷ thuật để tìm ra cấu trúc tài chính tối ưu.

Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?