Các tiêu chí về phát triển sản phẩm du lịch

quản trị nhân lực

Mục lục

Các tiêu chí về phát triển sản phẩm du lịch

Sự phát triển các sản phẩm du lịch có thể nhận biết thông qua các tiêu chí như: tính đa dạng của sản phẩm, giá cả sản phẩm,

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao với sự tham gia của nhiều thành phần xã hội. Sự phát triển của du lịch và sản phẩm du lịch phụ thuộc nhiều và các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội… của đất nước cũng như của khu vực và thế giới. Chính vì vậy, để có thể đánh giá kết quả phát triển sản phẩm du lịch một cách chính xác phải dựa vào các tiêu chí cơ bản sau:

* Tiêu chí về kinh tế

– Tăng trưởng kinh tế cho địa phương: Doanh thu trực tiếp và gián tiếp từ du lịch; Tỉ lệ giữa doanh thu khách nội địa và doanh thu khách quốc tế.

– Kinh doanh du lịch:

+ Lượng du khách đến với địa phương hàng năm.

+ Quốc tịch của du khách và thời gian lưu trú tại địa phương.

+ Đánh giácủa du khách về chất lượng, dịch vụ sản phẩm du lịch và giá cả/giá trị: bao gồm giá cả và mức độhấp dẫn của sản phẩm du lịch.

– Giải quyết việc làm: Số lượng việc làm trực tiếp và gián tiếp do du lịch tạo ra; tỷ lệ người địa phương so với người ngoài địa phương tham gia vào sản phẩm du lịch.

[message type=”e.g. information, success”]Xem thêm : Đặc trưng của sản phẩm du lịch[/message]

* Tiêu chí về văn hóa – xã hội :

Bảo tồn các nét văn hóa vật thể và phi vật thể:

+ Các nét văn hóa mới tốt và xấu du nhập vào cộng đồng theo thời gian.

+ Số lượng tổ chức các hoạt động sản phẩm văn hóa địa phương trong năm.

+ Công tác bảo tồn di tích, nét văn hóa truyền thống.

* Tiêu chí về môi trường:

Thay đổi về tỷ lệ che phủ rừng của địaphương trước và sau khi áp dụng sản phẩm du lịch; ngân sách đầu tư vào bảo tồn và tôn tạo các dự án về cải thiện môi trường; thay đổi về lượng rác thải sinh ra; nhận thức của du khách về vấn đề rác thải; chi phí xử lý rác thải của địa phương và các doanh nghiệp.

Các tiêu chí về phát triển sản phẩm du lịch

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?