Ảnh hưởng của cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động các công ty Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động các công ty Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam

Tóm tắt

Việc xem xét đánh giá sự tác động của cấu trúc vốn lên hiệu quả hoạt động công ty là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Nghiên cứu này nhằm tìm ra ảnh hưởng của các yếu tố cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động của các công ty thủy sản niêm yết trên Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2008-2013 được đại diện bởi chỉ tiêu ROE. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng (Panel data) đã chỉ ra trong bốn yếu tố nghiên cứu chỉ có tỷ lệ nợ ngắn hạn có ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của các công ty, các nhân tố về tỷ lệ nợ dài hạn, quy mô và tăng trưởng công ty đều không có tác động lên ROE ở mức ý nghĩa thống kê 5%. Mô hình giải thích được 15.99% sự thay đổi của ROE qua tỷ lệ nợ ngắn hạn của các công ty.

Từ khóa: Cấu trúc vốn, dữ liệu bảng, fixed effect, random effect, ROE.

1. GIỚI THIỆU
Ngành thủy sản chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế, tính riêng trong năm 2013 giá trị xuất khẩu đạt 6,7 tỷ USD[1] chiếm khoảng 5,08% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước giảm 0,27% so với năm 2012. (Năm 2012 giá trị xuất khẩu ngành thủy sản đạt 6,1 tỷ USD trong tổng giá trị xuất khẩu của cả nước là 114 tỷ USD) .

Ở Việt Nam tính đến 7/2014 đã có 19 công ty ngành Thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Với tổng số lượng cổ phiểu phát hành là 559,04 triệu cổ phiếu, trong đó công ty có số cổ phiếu phát hành lớn nhất thuộc về công ty cổ phần Hùng Vương với 119,99 triệu cổ phiếu bằng 21,46% số lượng cổ phiếu của cả ngành. Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu có số lượng cổ phiếu ít nhất (1,2 triệu cổ phiếu) chỉ bằng 0,21% tổng số cổ phiếu của toàn ngành (Số liệu thống kê theo tính toán trên TTCK ngày 4/07/2014).

Có rất nhiều yếu tố tác động tới hiệu quả hoạt động như: lãnh đạo, hình thức marketing, sở hữu trong nước hay nước ngoài, số lượng CEO… Trong đó, yếu tố cấu trúc vốn được đánh giá là vô cùng quan trọng. Do vậy, mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động công ty được rất nhiều các nhà nghiên cứu đã thực hiện trong quá khứ, Modigliani & Miller là hai tác giả tiên phong trong lĩnh vực này[2]; sau đó đã có rất nhiều nhà nghiên cứu tiếp tục thực hiện trên phạm vi khác nhau như: Berger & Patti thực hiện cho khối ngân hàng tại Mỹ [3]; Zeitun & Tian trên thị trường Jordani [4]; hay một số nghiên cứu gần đây như Ahmad, Abdullah & Roslan thực hiện cho ngành công nghiệp tại Malaysia [5]; Murilata nghiên cứu cho Nigeria [6].

Trong nền kinh tế thị trường, việc tiếp cận nguồn vốn để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp là rất cần thiết. Vấn đề đặt ra khi đầu tư phát triển thì công ty đòi hỏi một lượng vốn rất lớn cần thiết, nguồn vốn này không thể chỉ dựa vào lợi nhuận giữ lại mà cần phải huy động thêm vốn vay bên ngoài. Việc huy động vốn đầu tư về nguyên tắc thì vay nợ sẽ mang lại hiệu quả cao nhất về chi phí sử dụng vốn, bởi vì các dự án đầu tư triển khai hiệu quả sẽ giúp gia tăng lợi nhuận nhanh hơn phần vốn chủ sở hữu, tức là ROE đều gia tăng mạnh mẽ, và là cơ sở quan trọng nhất để giá cổ phiếu tăng.

Mặc dù đã có rất nhiều nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn lên hiệu quả hoạt động công ty, tuy nhiên theo tìm hiểu của nhóm tác giả nhận thấy chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về tác động của cấu trúc vốn lên hiệu quả hoạt động các công ty ngành Thủy sản tại Việt Nam. Do vậy, trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu “Tác động của cấu trúc vốn lên hiệu quả hoạt động công ty ngành Thủy sản niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam“.

Download

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động các công ty Thủy sản niêm yết trên TTCK Việt Nam

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?