Tag Archives: đội ngũ giảng viên

Khái niệm phát triển đội ngũ giảng viên

Khái niệm phát triển đội ngũ giảng viên Phát triển là một phạm trù của [...]

Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng và đại học ngoài công lập ở Việt Nam

Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng và đại học [...]

Phương hướng phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường cao đẳng và đại học ngoài công lập giai đoạn 2017 – 2025

Phương hướng phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường cao đẳng và đại [...]

Dự báo nhu cầu đội ngũ giảng viên trong các trường cao đẳng và đại học ngoài công lập giai đoạn 2017 – 2025

Dự báo nhu cầu đội ngũ giảng viên trong các trường cao đẳng và đại [...]

Những thành tựu trong công tác phát triển nguồn nhân lực trong các trường cao đẳng, đại học ngoài công lập ở Việt Nam

Những thành tựu trong công tác phát triển nguồn nhân lực trong các trường cao [...]

4 Comments

Các bài học nhằm phát phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập Việt Nam

Các bài học nhằm phát phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường đại [...]

1 Comments

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường [...]

4 Comments

Các tiêu chí đánh giá công tác phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập

Các tiêu chí đánh giá công tác phát triển đội ngũ giảng viên các trường [...]

Nội dung phát triển đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập

Nội dung phát triển đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng [...]

2 Comments

Bạn cần hỗ trợ?