Phần mềm R

Phần mềm R

Phần mềm R trong đó R là một ngôn ngữ lập trình và môi trường phần mềm dành cho tính toán và đồ họa thống kê.

Đây là một bản hiện thực ngôn ngữ lập trình S với ngữ nghĩa khối từ vựng lấy cảm hứng từ Scheme. R do Ross Ihaka và Robert Gentleman tạo ra tại Đại học Auckland, New Zealand, đến nay do R Development Core Team chịu trách nhiệm phát triển. Tên của ngôn ngữ một phần lấy từ chữ cái đầu của hai tác giả (Robert Gentleman và Ross Ihaka), một phần cũng là cách chơi chữ từ tên S.

Phân tích số liệu và biểu đồ thường được tiến hành bằng các phần mềm thông dụng như SAS, SPSS, Stata, Statistica, và S-Plus. Đây là những phần mềm được các công ti phần mềm phát triển và giới thiệu trên thị trường khoảng ba thập niên qua, và đã được các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và công ti kĩ nghệ trên toàn thế giới sử dụng cho giảng dạy và nghiên cứu. Nhưng vì chi phí để sử dụng các phần mềm này tuơng đối đắt tiền (có khi lên đến hàng trăm ngàn đô-la mỗi năm), một số trường đại học ở các nước đang phát triển (và ngay cả ở một số nước đã phát triển) không có khả năng tài chính để sử dụng chúng một cách lâu dài. Do đó, các nhà nghiên cứu thống kê trên thế giới đã hợp tác với nhau để phát triển một phần mềm mới, với chủ trương mã nguồn mở, sao cho tất cả các thành viên trong ngành thống kê học và toán học trên thế giới có thể sử dụng một cách thống nhất và hoàn toàn miễn phí. Đó là phần mềm R

Năm 1996, trong một bài báo quan trọng về tính toán thống kê, hai nhà thống kê học Ross Ihaka và Robert Gentleman [lúc đó] thuộc Trường đại học Auckland, New Zealand phát hoạ một ngôn ngữ mới cho phân tích thống kê mà họ đặt tên là R. Sáng kiến này được rất nhiều nhà thống kê học trên thế giới tán thành và tham gia vào việc phát triển R. Cho đến nay, qua chưa đầy 10 năm phát triển, càng ngày càng có nhiều nhà thống kê học, toán học, nghiên cứu trong mọi lĩnh vực đã chuyển sang sử dụng R để phân tích dữ liệu khoa học. Trên toàn cầu, đã có một mạng lưới hơn một triệu người sử dụng R, và con số này đang tăng rất nhanh. Có thể nói trong vòng 10 năm nữa, vai trò của các phần mềm thống kê thương mại sẽ không còn lớn như trong thời gian qua nữa.
Vậy Phần mềm R là gì? Nói một cách ngắn gọn, Phần mềm R là một phần mềm sử dụng cho phân tích thống kê và vẽ biểu đồ. Thật ra, về bản chất, Phần mềm R là ngôn ngữ máy tính đa năng, có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau, từ tính toán đơn giản, toán học giải trí (recreational mathematics), tính toán ma trận (matrix), đến các phân tích thống kê phức tạp. Vì là một ngôn ngữ, cho nên người ta có thể sử dụng Phần mềm R để phát triển thành các phần mềm chuyên môn cho một vấn đề tính toán cá biệt.
Vì thế, những ai làm nghiên cứu khoa học, nhất là ở các nước còn nghèo khó như
nước ta, cần phải học cách sử dụng R cho phân tích thống kê và đồ thị. Các cậu có thể down phần mềm R tại đây http://cran.cs.pu.edu.tw/ và làm theo hướng dẫn.Còn sau đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm R do GS. Nguyễn Văn Tuấn biên soạn:

Mục lục sách

Chương 1. Lời nói đầu
Chương 2. Giới thiệu ngôn ngữ R
Chương 3. Nhập dữ liệu
Chương 4. Biên tập dữ liệu
Chương 5. Tính toán đơn giản và ma trận
Chương 6. Tính toán xác suất
Chương 7. Kiểm định giả thiết và trị số P
Chương 8. Phân tích số liệu bằng biểu đồ
Chương 9. Thống kê mô tả
Chương 10. Phân tích hồi quy tuyến tính
Chương 11. Phân tích phương sai.
Chương 12. Phân tích hồi quy logistic
Chương 13. Phân tích sự kiện
Chương 14. Phân tích tổng hợp
Chương 15. Ước tính cỡ mẫu
Chương 16. Lập trình và hàm
Chương 17. Một số lệnh R thường dùng
Chương 18. Thuật ngữ
Chương 19. Tài liệu tham khảo và đọc thêm
Giới thiệu về R. Tài liệu rút gọn

Phần mềm R

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?