092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Phân loại nợ được hiểu là quá trình các TCTD xem xét các danh mục nợ và đưa khoản nợ vào các nhóm khác nhau dựa trên rủi ro và điểm tương đồng của khoản nợ. Việc thường xuyên xem xét và phân loại nợ giúp các TCTD có thể kiểm soát chất lượng danh mục nợ và trong trường hợp cần thiết, sẽ có các biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong chất lượng tín dụng. Thông thường, các TCTD sử dụng hệ thống phân loại nội bộ, hệ thống phân loại quy định bởi các cơ quan giám sát chủ yếu để phục vụ mục tiêu báo cáo, so sánh và giám sát.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), thì khoản vay nợ được chia làm 5 nhóm:

Bng 1.1: Đặc thù và thời hạn các khoản vay

 

1.Đạt tiêu chuẩn

 • Không nghi ngờ gì về khả năng trả nợ
 • Tài sản được đảm bảo bằng tiền hoặc tương đương
 • Quá hạn dưới 90 ngày
2. Cần theo dõi
 • Những điểm yếu tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ
 • Các điều kiện kinh tế hoặc viễn cảnh tài chính khó khăn
 • Quá hạn dưới 90 ngày
3. Dưới tiêu chuẩn
 • Các nhược điểm rõ rệt về tín dụng có thể ảnh hưởng tới khả năng trả nợ
 • Những khoản nợ đã được thỏa thuận lại
 • Quá hạn từ 90 đến 180 ngày
 4. Đáng ngờ
 • Không chắc chắn thu hồi được toàn bộ nợ dựa trên các điều kiện hiện tại
 • Có khả năng thất thoát
 • Quá hạn từ 180 đến 360 ngày
 5. Mất
 • Các khoản vay không thu hồi được Luôn có khả năng thu hồi lại một phần Quá hạn hơn 360 ngày

Bản chất của cách phân chia này là dựa vào hai yếu tố định tính và định lượng. Trên cơ sở phân loại của IMF và WB, các nước đã tiến hành phân loại nợ của các NHTM theo 5 nhóm như: Ý, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Trung Quốc, Singapore, Việt Nam. Tuy nhiên cũng có một số nước phân loại nợ thành 04 nhóm như Nga, Ấn Độ, Đức hoặc Tây Ban Nha 6 nhóm, Mexico 7 nhóm, Brazil 9 nhóm.

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Phân loại nợ

Bình luận