092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Mối quan hệ giữa mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng

Hội nhập kinh tế quốc tế thành công sẽ đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội như mở rộng thị trường, tận dụng những kinh nghiệm về quản lý, kế thừa những thành tựu khoa học của các nước đi trước, tăng khả năng thu hút đầu tư và sự chuyển giao kỹ thuật công nghệ, nâng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với ngành ngân hàng tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới và cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, tăng cường khả năng tổng hợp, hệ thống tư duy xây dựng các văn bản pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, đáp ứng nhu cầu hội nhập và thực hiện cam kết với tổ chức quốc tế.

Hội nhập quốc tế mở ra cơ hội trao đổi, hợp tác quốc tế giữa các ngân hàng thương mại trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, đề ra biện pháp tăng cường giám sát và phòng ngừa rủi ro, từ đó nâng cao uy tín và  vị thế của hệ thống ngân hàng Việt Nam, trong các giao dịch tài chính quốc tế. Đồng thời các ngân hàng Việt Nam có điều kiện tranh thủ vốn công nghệ, kinh nghiệm quản lý và đào tạo đội ngũ cán bộ, phát huy lợi thế so sánh của mình để theo kịp yêu cầu cạnh tranh quốc tế và mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay cụ thể hơn là sự tham gia tích cực hơn của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam buộc NHTM Việt Nam phải chuyên môn hoá sâu hơn về nghiệp vụ ngân hàng, quản trị ngân hàng, quản trị tài sản nợ, quản trị rủi ro, cải thiện chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, dịch vụ ngân hàng và phát triển các dịch vụ ngân hàng mới mà các ngân hàng nước ngoài, dự kiến sẽ áp dụng tại Việt Nam. Hơn nữa, việc mở cửa thị trường cho hàng xuất khẩu Việt Nam cũng sẽ là cơ hội tốt để các ngân hàng mở rộng kinh doanh. Các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh hơn, có nhiều khách hàng hơn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Để tạo vị thế cạnh tranh các ngân hàng không ngừng đổi mới công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ. Mở rộng quy mô hoạt động đối với việc đảm bảo nâng cao chất lượng. Xét trên khía cạnh cho vay, việc mở rộng tín dụng là sự cần thiết, nhưng nếu chỉ mở rộng mà không nâng cao chất lượng thì sẽ không có hiệu quả, không chính xác. Mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ, hỗ trợ nhau. Khi mở rộng tín dụng tức là tăng khối lượng, đa dạng hoá các hình thức và các loại hình, khả năng đáp ứng ngày càng tăng về vốn cho nền kinh tế. Mở rộng tín dụng được xác định trên cơ sở việc thực hiện đa dạng hoá khách hàng. Song song với việc mở rộng thì nâng cao chất lượng là quan trọng, khi mở rộng tín dụng thì khối lượng khách hàng nhiều phải đảm bảo chất lượng, tìm hiểu thẩm định phải chính xác, đảm bảo an toàn vốn hạn chế rủi ro, không có nợ quá hạn, tăng trưởng dư nợ. Mở rộng hình thức tín dụng khối lượng khách hàng nhiều, mọi công việc đều phải làm nhanh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Mối quan hệ giữa mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Mối quan hệ giữa mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng

One Comment

Bình luận