092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Khái niệm và đặc điểm về dịch vụ của Ngân hàng thương mại

Theo sách Quản trị Ngân hàng thuơng mại của Peter Rose cho rằng: “ NH là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và các dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kì một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Và được giải thích “Mọi NH hoạt động với 3 hoạt động cơ bản là huy động vốn; Hoạt động sử dụng vốn; Các hoạt động khác như thanh toán, ngân quỹ…”

Hoạt động dịch vụ của Ngân hàng TM rất đa dạng, gồm nhiều nhóm sản phẩm khác nhau:

– Huy động tiền gửi từ tổ chức, dân cư

– Các loại hình cho vay, bao thanh toán, và tài trợ các giao dịch thương mại;

– Cho thuê TC;

– Dịch vụ chuyển tiền và các dịch vụ thanh toán khác, bao gồm các loại thẻ TD, thanh toán, ghi nợ, hối phiếu ngân hàng hay sec du lịch;

– Các cam kết bảo lãnh và các cam kết khác;

– Giao dịch cho TK của mình hoặc TK của KH, bất kể ở sở giao dịch, thị trường phi tập trung (OTC), hoặc các thị trường khác về:

+ Các công cụ trên thị trường TT (bao gồm séc, hóa đơn, CDs);

+ Công cụ ngoại hối;

+ Các loại hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn trong nhóm sản phẩm phái sinh

+ Các công cụ tỷ giá hối đoái và lãi suất, bao gồm các SP như các hợp đồng hoán đổi, các hợp đồng lãi suất kỳ hạn;

+ Các loại CK có thể chuyển nhượng trên thị trường;

+ Các CCCN khác và các TS tài chính khác tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, bao gồm vàng nén;

– Tham gia vào các đợt phát hành tất cả các loại CK, bao gồm BL phát hành và chào bán với vai trò là đại lý (dù chào bán công khai hay theo chào bán riêng lẻ) và cung cấp các dịch vụ có liên quan đến các đợt phát hành đó;

– Hoạt động môi giới về tiền tệ;

– Quản lý TS, ví dụ như quản lý TM hoặc quản lý danh mục đầu tư, tất cả các hình thức quản lý quỹ hưu trí hay quản lý đầu tư có tính chất tập thể, các dịch vụ lưu ký, và ủy thác hay giám hộ;

– Các dịch vụ TT và bù trừ đối với các tài sản TC, bao gồm CK, các sản phẩm phái sinh, và các CCCN khác;

– Cung cấp và chuyển giao thông tin tài chính, và xử lý dữ liệu tài chính và phần mềm liên quan bởi các nhà cung cấp các DVTC khác; và

– Các dịch vụ tài chính khác như tư vấn, trung gian,…

Hoạt động dịch vụ của Ngân hàng thương mại cũng mang những đặc điểm tương tự như các hoạt động dịch vụ nói chung. Song, nó còn mang những đặc điểm riêng biệt của một hoạt động dịch vụ tài chính phát triển bậc cao:

a) Dòng thông tin hai chiều

Đối với dịch vụ Ngân hàng, việc thực hiện giao dịch không diễn ra và kết thúc ngay một lần mà nó xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể với chuỗi giao dịch thường xuyên. Việc thực hiện các tương tác đó giúp cho Ngân hàng đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng thông qua những thông tin mà Ngân hàng nắm được. Từ đó, có thể thay đổi các chi tiết trong phương thức phục vụ nhằm thoả mãn hơn nhu cầu của KH. Đây là cách mà các Ngân hàng có thể đáp ứng được một cách tốt nhất các nhu cầu đa dạng của KH.

b) Sự phong phú đa dạng và phát triển không ngừng

Hiện nay, nếu tính trên toàn thế giới, dịch vụ ngân hàng khác nhau tới hàng trăm loại khác nhau. Không chỉ giới hạn trong các hoạt động kinh doanh truyền thống mà các Ngân hàng thương mại còn tích cực phát triển kinh doanh theo hướng của một Ngân hàng đa năng. Điều đó thể hiện trong sự đa dạng hoá các hình thức cung cấp khác nhau trong mỗi loại hình dịch vụ. Ngoài ra, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhiều dịch vụ ngân hàng ra đời liên tục song song đáp ứng cả nhu cầu phát triển về qui mô số lượng và chất lượng. Các dịch vụ mang tính truyền thống cũng được cải tiến liên tục theo xu hướng hiện đại hoá với hàm lượng công nghệ thông tin cao bên cạnh các dịch vụ hiện đại mang hơi hướng phát triển theo cách mạng công nghiệp.

Khái niệm và đặc điểm về dịch vụ của Ngân hàng thương mại

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Khái niệm và đặc điểm về dịch vụ của Ngân hàng thương mại

Bình luận