Tag Archives: dịch vụ

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

1. Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ Hiện nay có một [...]

112 Comments

Dịch vụ phân tích định lượng và xử lý số liệu bằng SPSS, EVIEW, STATA, AMOS

Bạn đang trong quá trình làm luận văn, nghiên cứu khoa học bằng phương pháp [...]

Dịch vụ thiết kế Slide Power Point chuyên nghiệp

Luận Văn A-Z là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ thiết kế Slide [...]

Dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp

Dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp Anh/chị cần huy động vốn, kêu [...]

4 Comments

Tổng quan các khái niệm về dịch vụ

Từ điển Bách Khoa Việt Nam đứa ra khái niệm về dịch vụ như sau: [...]

Chất lượng dịch vụ trên quan điểm ngân hàng thương mại

Chất lượng dịch vụ trên quan điểm ngân hàng thương mại Chất lượng dịch vụ [...]

Khái niệm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng

Khái niệm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Tương tự như các quan điểm [...]

1 Comments

Khái niệm và đặc điểm về dịch vụ của Ngân hàng thương mại

Khái niệm và đặc điểm về dịch vụ của Ngân hàng thương mại Theo sách [...]

Đặc trưng dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng thương mại

Đặc trưng dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng thương mại Bên cạnh những [...]

Bạn cần hỗ trợ?