Khái niệm cải cách và cải cách hành chính nhà nước

Các nhân tố tác động đến phát triển hoạt động bancassurance của công ty bảo hiểm

Khái niệm cải cách và cải cách hành chính nhà nước

– Theo cách hiểu chung nhất, cải cách là những thay đổi có tính hệ thống và có mục đích nhằm làm cho một hệ thống hoạt động tốt hơn. Điều đó làm phân biệt cải cách với những hoạt động khác cũng chỉ sự biến đổi như sáng kiến, thay đổi,…

– Cải cách hành chính, theo đó, được hiểu là những thay đổi có tính hệ thống, lâu dài và có mục đích nhằm làm cho hệ thống hành chính nhà nước hoạt động tốt hơn, thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ quản lý xã hội của mình. Như vậy, cải cách hành chính nhằm thay đổi và làm hợp lý hóa bộ máy hành chính, với mục đích tăng cường tính hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.

[message type=”e.g. information, success, attention, warning”]Xem thêm: Cải cách hành chính là gì?[/message]

– Cải cách hành chính nhà nước là một trong những nội dung quan trọng của khoa học hành chính, có ý nghĩa không chỉ về mặt lý luận mà còn mang tính thực tiễn cao. Mọi hoạt động cải cách hành chính nhà nước đều hướng tới việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý cụ thể của mỗi quốc gia trong mỗi giai đoạn phát triển.

Vì bộ máy hành chính nhà nước là một bộ phận không tách rời của bộ máy nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị của một quốc gia nói chung nên cách thức tổ chức và hoạt động của nó chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của yếu tố chính trị, mức độ phát triển kinh tế-xã hội, cũng như các yếu tố mang tính chất đặc trưng khác của mỗi quốc gia như truyền thống văn hoá, lịch sử,… Cải cách hành chính nhà nước ở các nước khác nhau, vì vậy, cũng mang những sắc thái riêng, được tiến hành trên những cấp độ khác nhau, với những nội dung khác nhau. Ở Việt Nam, có thể xem cải cách hành chính nhà nước là một bộ phận quan trọng của công cuộc đổi mới, là trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoiàn thiện Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam , bao gồm các thay đổi có chủ đích và lâu dài nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước để đáp ứng những đòi hỏi của tiến trình đổi mới.

Khái niệm cải cách và cải cách hành chính nhà nước

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

11 thoughts on “Khái niệm cải cách và cải cách hành chính nhà nước

 1. Pingback: Cải cách hành chính là gì? Tại sao Chính phủ lại lựa chọn cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá ? - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

 2. Pingback: Vai trò và mục đích của cải cách hành chính nhà nước - Hỗ trợ, tư vấn, chắp bút luận án tiến sĩ

 3. Pingback: Xu hướng cải cách hành chính ở các nước phát triển - Download Luận Văn

 4. Pingback: Cải cách hành chính nhà nước trong thời kỳ đổi mới đất nước - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

 5. Pingback: Cải cách bộ máy hành chính nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Download Luận Văn

 6. Pingback: Khái niệm cải cách hành chính - Hỗ trợ, tư vấn, chắp bút luận án tiến sĩ

 7. Pingback: Khái niệm cải cách bộ máy hành chính nhà nước - Download Luận Văn

 8. Pingback: Mục tiêu chủ yếu cải cách hành chính cho từng giai đoạn - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

 9. Pingback: Các công trình nghiên cứu về cải cách bộ máy hành chính nhà nước - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

 10. Pingback: Kinh nghiệm cải cách bộ máy hành chính nhà nước của Việt Nam - Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

 11. Pingback: Kinh nghiệm cải cách bộ máy hành chính Trung Quốc - Download Luận Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?