Category Archives: Thông Tin Chuyên Ngành

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành

Nghiên cứu về đánh giá rủi ro tín dụng

Koulafetis (2017) nghiên cứu một cách toàn diện về các mô hình đo lường rủi [...]

Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng

Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng [...]

5 Comments

Khái niệm tài sản công

Bất cứ một quốc gia nào muốn tồn tại và phát triển đều phải dựa [...]

Sự hình thành và nguyên lý của lý thuyết tín hiệu

Lý thuyết tín hiệu (signalling theory) được hình thành và phát triển dựa trên hiện [...]

Các nghiên cứu liên quan đến marketing và quản trị marketing

Trên thế giới, các công trình nghiên cứu lý luận về marketing và quản trị [...]

Khái niệm về cấu trúc thuế

Hệ thống thuế của một nước thường phản ánh các giá trị chung của nước [...]

Khái niệm dịch vụ ngân hàng xanh

Hiện nay chưa có khái niệm thống nhất về dịch vụ ngân hàng. Theo cuốn [...]

Khái niệm về du lịch trực tuyến

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin (CNTT) và sự [...]

Khái niệm du lịch quốc tế

Du lịch quốc tế là một bộ phận trong cấu thành nên ngành Du lịch [...]

Bạn cần hỗ trợ?