Các điều kiện cần thiết để phát huy vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu nền kinh tế

thương mại điện tử

Các điều kiện cần thiết để phát huy vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu nền kinh tế

Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ trong hệ thống chính sách tài khóa luôn được ưu tiên sử dụng để thực hiện điều tiết kinh tế vĩ mô, tác động đến quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Tuy nhiên, để thuế thu nhập doanh nghiệp phát huy tác dụng đối với quá trình này, thì cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Một là, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Tính rõ ràng, minh bạch thể hiện ở sự minh bạch về thể thức văn bản: chặt chẽ, lô gic, thống nhất trong cấu trúc nội tại văn bản; tính chính xác của các thuật ngữ pháp lý sử dụng: lời văn dễ hiểu, phù hợp với khả năng nhận thức của người nộp thuế. Một khi chính sách thuế minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu sẽ hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong quá trình thực thi. Để chính sách thuế TNDN tác động tích cực đến tái cơ cấu nền kinh tế thì các quy định phải đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thu thuế và đặc biệt là người nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ thuế của mình.

Hai là, đảm bảo tính khả thi của chính sách thuế TNDN. Hiểu theo nghĩa hẹp, tính khả thi của chính sách thuế TNDN là khả năng quy định trong các văn bản pháp luật thuế TNDN có thể thực hiện được trong thực tế hay không? Muốn cho chính sách thuế TNDN phát huy tác dụng tích cực đến quá trình tái cơ cấu nền kinh tế thì khi ban hành chính sách cần phải đảm bảo cho chính sách vận hành tốt trong thực tế, như vậy phải tính đến các hoàn cảnh cụ thể trong từng thời kỳ, đến các mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế cụ thể đặt ra cho mỗi giai đoạn.

[message type=”e.g. information, success, attention, warning”]Xem thêm: Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu nền kinh tế[/message]

Ba là, đảm bảo tính hiệu quả của chính sách thuế TNDN. Trong việc thiết kế chính sách thuế TNDN, tính hiệu quả chính là hiệu quả tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu nền kinh tế và hiệu quả trong việc giảm thiểu những chi phí, tác động bất lơi trong quá trình này. Khi nhà nước đánh thuế thu nhập doanh nghiệp tất yếu dẫn đến những ảnh hưởng đến thu nhập, tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư trong xã hội. Tùy theo mức độ phù hợp của chính sách mà ảnh hưởng đó có thể là tích cực hay tiêu cực đối với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Khi ban hành chính sách thuế TNDN cần đặt ra mục tiêu là để phát huy tính tích cực của nó, tạo điều kiện thuận lợi và góp phần tạo nên sự thành công của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Bn là, phối hợp đồng bộ giữa thuế TNDN với các sắc thuế khác. Hệ thống thuế được cấu thành bởi các sắc thuế, các loại thuế khác nhau. Mặc dù mỗi sắc thuế, mỗi loại thuế có thể có mục tiêu, yêu cầu riêng biệt, song chúng không hoàn toàn tách biệt mà được liên kết theo một hệ thống khá chặt chẽ. Muốn phát huy tác dụng tích cực của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đến tái cơ cấu nền kinh tế thì điều quan trọng là phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa thuế TNDN với các sắc thuế khác để phát huy tác dụng tốt nhất tác dụng của toàn bộ hệ thống thuế, chính sách thuế đến quá trình tái cơ cấu nền kinh tế[15].

Các điều kiện cần thiết để phát huy vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu nền kinh tế

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?