Category Archives: Du Lịch

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Du Lịch

Các điều kiện cơ bản để phát triển du lịch

Các điều kiện cơ bản để phát triển du lịch Với tư cách là một [...]

1 Comments

Một số khái niệm cơ bản về du lịch

Một số khái niệm cơ bản về du lịch Từ Du lịch (Tourism) được xuất [...]

Khái niệm về du lịch và sản phẩm du lịch

Du lịch và sản phẩm du lịch Khái niệm du lịch Du lịch đã trở [...]

33 Comments

Khái niệm du lịch và khách du lịch

Khái niệm du lịch và khách du lịch Khái niệm du lịch Hoạt động du [...]

2 Comments

Khái niệm, đặc điểm về Logistics

Khái niệm, đặc điểm về Logistics Khái niệm về Logistics Logistics là một thuật ngữ [...]

2 Comments

Vai trò cuả nhà hàng

Vai trò cuả nhà hàng đối với phát triển kinh tế – xã hội nói [...]

Khái niệm kinh doanh khách sạn

Khái niệm kinh doanh khách sạn Kinh doanh khách sạn là hoạt động kinh doanh [...]

1 Comments

Phân loại dịch vụ

Phân loại dịch vụ Trong Marketing, thuật ngữ sản phẩm được dùng để chỉ cả [...]

6 Comments

Thực trạng rác thải tại Việt Nam

Thực trạng rác thải tại Việt Nam Rác thải ở nông thôn: Ở các thành [...]

1 Comments

Bạn cần hỗ trợ?