Category Archives: Khái niệm

Các thuật ngữ và khái niệm chuyên ngành trong quá trình làm luận văn

Khái niệm kết cấu hạ tầng

Khái niệm kết cấu hạ tầng Thuật ngữ “Kết cấu hạ tầng”- KCHT được phiên dịch [...]

3 Comments

Khái niệm định giá doanh nghiệp

Khái niệm định giá doanh nghiệp Định giá doanh nghiệp là sự ước tính về [...]

2 Comments

Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Hiệu quả sử dụng vốn kinh [...]

1 Comments

Khái niệm sáng tạo

Khái niệm sáng tạo Lecne cho rằng: “Sự sáng tạo là quá trình con người [...]

2 Comments

Khái niệm cơ cấu tổ chức

Khái niệm cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức thể hiện các mối quan [...]

Định nghĩa chất lượng giáo dục

Định nghĩa chất lượng giáo dục Chất lượng giáo dục đại học luôn luôn là [...]

Khái niệm về sinh kế

Khái niệm về sinh kế Ý tưởng về sinh kế đã có từ tác phẩm [...]

Văn hóa là gì? Khái niệm về văn hóa

Văn hóa là gì? Khái niệm về văn hóa Văn hóa là gi? Theo GS.TSKH. [...]

18 Comments

Khái niệm rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty Chứng khoán

Khái niệm rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty Chứng khoán Khái [...]

4 Comments

Bạn cần hỗ trợ?