Category Archives: Khái niệm

Các thuật ngữ và khái niệm chuyên ngành trong quá trình làm luận văn

Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 1. Khái niệm Chuẩn mực kế toán [...]

Khái niệm tài chính doanh nghiệp

Khái niệm tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng [...]

6 Comments

Mối quan hệ năng lực cạnh tranh giữa các cấp độ

Mối quan hệ năng lực cạnh tranh giữa các cấp độ Các cấp độ cạnh [...]

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Phi tập trung hoá là xu hướng đang phát [...]

1 Comments

Năng lực cạnh tranh ngành

Năng lực cạnh tranh ngành Trong cạnh tranh ngành có chủ thể cạnh tranh là [...]

1 Comments

Năng lực cạnh tranh sản phẩm

Năng lực cạnh tranh sản phẩm Năng lực cạnh tranh của sản phẩm được đo [...]

Năng lực cạnh tranh quốc gia

Năng lực cạnh tranh quốc gia Năng lực cạnh tranh của quốc gia được hiểu [...]

Khái niệm năng lực cạnh tranh

Khái niệm năng lực cạnh tranh Liên quan đến quá trình cạnh tranh giữa các [...]

3 Comments

Cạnh tranh cấp tỉnh

Cạnh tranh cấp tỉnh Tuỳ theo mục đích nghiên cứu và dựa vào căn cứ [...]

4 Comments

Bạn cần hỗ trợ?