Category Archives: Khái niệm

Các thuật ngữ và khái niệm chuyên ngành trong quá trình làm luận văn

Khái niệm phát triển đội ngũ giảng viên

Khái niệm phát triển đội ngũ giảng viên Phát triển là một phạm trù của [...]

Khái niệm về y tế

Khái niệm về y tế Mỗi người dân dù sống trong xã hội nào, tầng [...]

Khái niệm về phát triển du lịch bền vững

Khái niệm về phát triển du lịch bền vững Theo Hens L. (1998) thì “Du [...]

1 Comments

Khái niệm và đặc trưng của nền kinh tế xanh

Thuật ngữ nền kinh tế xanh được đặt ra đầu tiên bởi nhà kinh tế [...]

1 Comments

Khái niệm, bản chất của tài chính doanh nghiệp

Qua quá trình nghiên cứu và phát triển lý thuyết về tài chính doanh nghiệp, [...]

1 Comments

Khách sạn là gì? Khái niệm về khách sạn

Khách sạn là gì? Khái niệm về khách sạn Nhà nghiên cứu về du lịch [...]

1 Comments

Khái niệm hiệu quả kinh doanh

Hiệu quả kinh doanh là một vấn đề được các nhà kinh tế và quản [...]

4 Comments

Quản lý nhà nước là gì? Khái niệm quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước là gì? Khái niệm quản lý nhà nước Từ khi xã [...]

Marketing Mix là gì? Khái niệm về Marketing mix

Marketing Mix là gì? Khái niệm về Marketing mix Với quan điểm marketing hiên đại, [...]

Bạn cần hỗ trợ?