Các lợi ích của Khu công nghiệp thân thiện môi trường

Khu công nghiệp thân thiện môi trường

Mục lục

Các lợi ích của Khu công nghiệp thân thiện môi trường

Khu công nghiệp thân thiện môi trường là một KCN có các cơ sở sản xuất cùng hoạt động như một cộng đồng các nhà máy có quan hệ mắc xích với nhau thông qua một số trao đổi chất trong các quá trình sản xuất và giải quyết các vấn đề môi trường để hướng đến một mục đích cuối cùng là sản xuất hiệu quả nhất, sử dụng ít nguyên vật liệu và năng lượng nhất, ít ô nhiễm môi trường nhất và bảo đảm điều kiện làm việc tốt nhất cho công nhân. Ngoài ra, KCN còn có tác động lan toả tích cực đến hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường của các doanh nghiệp, ngành, địa phương, khu vực xung quanh

Lợi ích cho công nghiệp

– Đối với doanh nghiệp thành viên và chủ đầu tư:

+ Giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất bằng cách: tiết kiệm, tái chế, tái sử dụng nguyên vật liệu và năng lượng; tái chế và tái sử dụng chất thải. Điều đó sẽ làm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.

+ Đạt hiệu quả kinh tế cao hơn nhờ chia sẻ chi phí cho các dịch vụ chung như: quản lý chất thải, đào tạo nhân lực, nguồn cung cấp, hệ thống thông tin môi trường cùng các dịch vụ chung như: quản lý chất thải, đào tạo nhân lực, nguồn cung cấp, hệ thống thông tin môi trường cùng các dịch vụ hỗ trợ khác.

+ Giải pháp toàn diện trong sự phát triển Khu công nghiệp thân thiện môi trường giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua các rào cản trong việc tiếp cận nguồn thông tin, tư vấn, bí quyết công nghệ và nhận được các nguồn đầu tư để phát triển.

+ Những lợi ích cho các doanh nghiệp thành viên cũng làm tăng giá trị bất động sản và lợi nhuận cho chủ đầu tư.

– Đối với nền công nghiệp nói chung:

+ Khu công nghiệp thân thiện môi trường là một động lực phát triển kinh tế công nghiệp của toàn khu vực: gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thu hút đầu tư, tăng việc làm,…

+ Tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp nhỏ địa phương.

+ Thúc đẩy quá trình đổi mới, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới.

Tóm lại, Khu công nghiệp thân thiện môi trường có thể mang lại các lợi thế cạnh tranh và lợi ích quan trọng trong thời điểm mà các KCN ở các nước Châu Á không đáp ứng được nhu cầu phát triển công nghiệp thời đại mới.

Lợi ích cho môi trường

– Giảm các nguồn gây ô nhiễm môi trường, giảm lượng chất thải cũng như giảm nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên thông qua các nghiên cứu mới nhất về sản xuất sạch, bao gồm: hạn chế ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải, tái tạo tài nguyên và các phương pháp quản lý môi trường và công nghệ mới khác.

– Đảm bảo cân bằng sinh thái: quá trình hình thành và phát triển của Khu công nghiệp thân thiện môi trường phù hợp với đặc điểm sinh thái của khu vực KCN và khu vực xung quanh.

– Phấn đấu vì mục tiêu ngày càng cao về môi trường: mỗi một Khu công nghiệp thân thiện môi trường đều có một mô hình phát triển và quản lý riêng để không ngừng nâng cao đặc trưng cơ bản của nó về Khu công nghiệp thân thiện môi trường

Lợi ích cho xã hội

– Khu công nghiệp thân thiện môi trường là động lực phát triển kinh tế – xã hội mạnh của khu vực, thu hút đầu tư của nhiều tập đoàn lớn, tạo việc làm mới trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

– Tạo động lực và hỗ trợ các dự án phát triển mở rộng địa phương như: đào tạo nhân lực, cải tạo hạ tầng kỹ thuật

– Khu công nghiệp thân thiện môi trường chính là một trung tâm tự nhiên của mạng lưới sinh thái công nghiệp. Các lợi ích kinh tế và môi trường do KCNTTMT mang lại sẽ tạo ra một bộ mặt mới, một môi trường trong sạch và hấp dẫn hơn cho toàn khu vực.

– Khu công nghiệp thân thiện môi trường tạo ra điều kiện hợp tác với các cơ quan nhà nước trong việc thiết lập chính sách, luật lệ về môi trường và kinh doanh ngày càng thích hợp hơn.

Các lợi ích của Khu công nghiệp thân thiện môi trường

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?