0972.162.399
luanvanaz@gmail.com

Hướng dẫn

Luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng

Luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng

Bộ GD&ĐT vừa đưa ra dự thảo thông tư ban hành về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Theo đó, đề tài luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng.

Theo dự thảo mà Bộ vừa ban hành, luận văn thạc sĩ chiếm 20% khối lượng chương trình đào tạo. Đề tài luận văn thạc sĩ được chia theo hai hướng.

Thứ nhất, đề tài luận văn thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu là một công trình khoa học, có đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, chứa đựng những tri thức mới có giá trị cho sự gia tăng tri thức khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu.

Đề tài luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng là một báo cáo chuyên đề kỹ thuật, công nghệ hoặc quản lý nhằm giải quyết một vấn đề mang tính thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu.

Dự thảo cũng quy định, luận văn thạc sĩ do cơ sở giáo dục đại học giao nhiệm vụ hoặc do học viên tự đề xuất, được người hướng dẫn đồng ý.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định giao đề tài luận văn và người hướng dẫn. Mỗi luận văn thạc sĩ có tối đa hai người h­ướng dẫn. Trường hợp có hai người hướng dẫn, trong quyết định cần ghi rõ người hướng dẫn chính và phụ.

Giảng viên có chức danh giáo sư­ được hướng dẫn tối đa bảy học viên, giảng viên có chức danh phó giáo sư­ được hướng dẫn tối đa năm học viên, giảng viên có trình độ tiến sĩ được hướng dẫn tối đa ba học viên trong cùng thời gian, kể cả học viên của cơ sở giáo dục đại học khác.

Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, ch­ưa đ­ược công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào.

Ngoài ra, nội dung luận văn phải thể hiện đư­ợc các kiến thức về lý thuyết, thực hành trong lĩnh vực chuyên môn, ph­ương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra.

Các kết quả của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng ph­ương pháp nghiên cứu và những kiến thức đ­ược trang bị trong quá trình học tập để xử lý đề tài, thể hiện được năng lực nghiên cứu chuyên sâu đối với chương trình đào tạo thạc sĩ nghiên cứu hay mang tính thực tiễn, ứng dụng cụ thể đối với chương trình đào tạo thạc sĩ ứng dụng;

Luận văn thạc sĩ phải đảm bảo việc tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác hoặc của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng.

Luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật lao động – Part 1

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật lao động – Part 1

Xem thêm : Part 1 – Part 2 – Part 3

Part 1 – Luận văn A-Z chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật lao động cho các anh chị đang chuẩn bị viết luận văn cao học, luận văn thạc sĩ tham khảo:

1 Bồi thường thiệt hại và trợ cấp tại nạn lao động theo pháp luật Việt Nam

2 Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật Việt Nam

3 Quyền của Công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam

4 Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam

5 Giải quyết tranh chấp giữa cơ sở khám, chữa bệnh với người bệnh theo pháp luật Việt Nam

6 Chế độ tai nạn lao động theo pháp luật Việt Nam

7 Nghĩa vụ của người lao động sau khi chấm dứt quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam

8 Quyền của người lao động chưa thành niên theo pháp luật lao động Việt Nam

9 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo pháp luật Việt Nam

10 Pháp luật về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện

11 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo pháp luật Việt Nam

12 Quyền quản lý của người sử dụng lao động: kinh nghiệm một sốnước đối với Việt Nam

13 Quyền của người lao động khuyết tật trong pháp luật quốc tế và Việt Nam

14 Vấn đề về bồi hoàn chi phí đào tạo và việc điều chỉnh của pháp luật lao động Việt Nam

15 Chống phân biệt đối xử với người lao động nữ theo pháp luật Việt Nam

16 Quyền của người sử dụng lao động trong chế định kỷ luật lao động theo pháp luật của Việt Nam và một số nước

17 Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nghỉ hưu theo Pháp luật Việt Nam

18 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của người sử dụng lao động theo pháp luật Việt Nam

19 Trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam

20 Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam

21 Tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật Việt Nam

22 Quyền của người lao động nữ theo pháp luật Việt Nam

23 Bảo vệ người sử dụng lao động trong chế định Hợp đồng lao động

24 Hậu quả pháp lý của việc sa thải trái pháp luật

25 Hoàn trả chi phí đào tạo theo pháp luật lao động Việt Nam

26 Bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động theo pháp luật lao động Việt Nam

27 Bồi thường thiệt hại do sa thải trái pháp luật

28 Hậu quả pháp lý khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

29 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo pháp luật lao động Việt Nam

30 Hòa giải ngoài Tòa án trong giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

31 Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bằng phương thức trọng tài theo pháp luật một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

32 Quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài theo pháp luật lao động Việt Nam

33 Pháp luật về cắt giảm lao động trong doanh nghiệp

34 Doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo pháp luật Việt Nam

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật lao động – Part 1

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật tố tụng dân sự và hôn nhân gia đình – Part 1

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật tố tụng dân sự và hôn nhân gia đình – Part 1

Xem thêm : Part 1Part 2Part 3

Part 1 – Luận văn A-Z chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật tố tụng dân sự và hôn nhân gia đình cho các anh chị đang chuẩn bị viết luận văn cao học, luận văn thạc sĩ tham khảo:

1 Thủ tục thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước trong thi hành án dân sự

2 Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự

3 Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự Việt Nam

4 Định giá tài sản trong pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam

5 Thẩm quyền xét xử các tranh chấp dân sự theo thủ tục sơ thẩm của Tòa án nhân dân

6 Hoãn thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam

7 Phiên tòa sơ thẩm dân sự

8 Chứng cứ trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

9 Hoạt động tống đạt văn bản theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

10 Những người tham gia tố tụng khác trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

11 Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự Việt Nam

12 Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân

13 Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo pháp luật Việt Nam

14 Hoạt động kiểm sát trong tố tụng sơ thẩm dân sự

15 Đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự ở tòa án cấp sơ thẩm

16 Hoạt động tố tụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự theo pháp luật Việt Nam

17 Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền theo pháp luật Việt Nam

18 Điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam

19 Thẩm quyền sơ thẩm vụ án dân sự của tòa án nhân dân cấp huyện theo Luật Tố tụng dân sự Việt Nam

20 Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam

21 Điều kiện khởi kiện theo pháp luật Tố tụng dân sự Việt Nam

22 Hoạt động thi hành án dân sự của Thừa phát lại theo pháp luật Việt Nam

23 Căn cứ xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng theo pháp luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam

24 Quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam

25 Quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

26 Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

27 Nghĩa vụ bảo đảm trong pháp luật Tố tụng dân sự Việt Nam

28 Hòa giải trong giải quyết vụ án dân sự tại tòa án nhân dân

29 Hoạt động cung cấp chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam

30 Áp dụng nguyên tắc bảo đảm quyền tranh tụng tại tại phiên tòa dân sự

31 Thủ tục giám đốc thẩm trong pháp luật Tố tụng dân sự Việt Nam

32 Hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật của viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự Việt Nam

33 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong tố tụng dân sự Việt Nam

34 Hủy quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức trong giải quyết vụ việc dân sự

35 Kê biên, bán đấu giá nhà ở trong thi hành án dân sự Việt Nam

36 Trả lại đơn khởi kiện theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

37 Thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự Việt Nam

38 Biện pháp cưỡng chế trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

39 Trình tự phiên tòa phúc thẩm dân sự

40 Tài sản riêng của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

41 Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

42 Công nhận sự thỏa thuận của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam

43 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mang thai hộ theo pháp luật Việt Nam

44 Thụ lý vụ việc dân sự

45 Kháng nghị phúc thẩm của viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự

46 Thủ tục giải quyết việc dân sự liên quan đến hoạt động trọng tài

47 Giám định trong tố tụng dân sự

48 Đại diện theo pháp luật của đương sự trong tố tụng dân sự

49 Hòa giải trong thủ tục sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự

50 Trách nhiệm liên đới của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

Hoạt động thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật tố tụng dân sự và hôn nhân gia đình – Part 1

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành quản lý kinh tế – Part 1

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành quản lý kinh tế – Part 1

Xem thêm : Part 1 – Part 2 – Part 3 – Part 4

Part 1 – Luận văn A-Z chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành quản lý kinh tế cho các anh chị đang chuẩn bị viết luận văn cao học, luận văn thạc sĩ tham khảo:

Quản lý nhà nước đối với thị trường du lịch ở AAA

Quản lý thu BHXH bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận AAA

Quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh AAA

Quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá tại Cục hải quan AAA

Quản lý nhà nước về xuất xứ hàng thực phẩm tại một số siêu thị trên địa bàn quận AAA

Quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại hàng hoá trên địa bàn thành phốAAA

Quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng tại cục thuế thành phốAAA

Tăng cường quản lý nhà nước đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em trên địa bàn AAA

Quản lý sử dụng vốn kinh doanh tại tổng công ty AAA

Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện AAA

Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý của các công ty dược phẩm trên địa bàn thành phốAAA

Quản lý môi trường tại cụm công nghiệp AAA

Quản lý nhà nước đối với mặt hàng phân bón urê ở AAA

Chính sách đào tạo và phát triển đội ngũ trình dược viên của công ty cổ phần dược phẩm AAA

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại nhà nước trên địa bàn thành phố AAA

Phát triển nguồn nhân lực tại AAA

Các nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm lữ hành AAA

Tác động của phong cách lãnh đạo phụng sự đến động lực làm việc của nhân viên tại các công ty AAA

Các nhân tố tác động đến huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân tại ngân hàng AAA

Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn thành phố AAA

Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại AAA

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp: Nghiên cứu điển hình chi cục thuế thành phốAAA

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện AAA

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng nguồn vốn vay chính thức của hộ gia đình nông thôn ở AAA

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành quản lý kinh tế – Part 1

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật dân sự – Part 4

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật dân sự – Part 4

Xem thêm : Part 1Part 2Part 3Part 4

Part 4 – Luận văn A-Z chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật dân sự cho các anh chị đang chuẩn bị viết luận văn cao học, luận văn thạc sĩ tham khảo:

151 Quyền sở hữu của người nước ngoài đối với nhà ở ở Việt Nam

152 Giải thích hợp đồng theo pháp luật Việt Nam

153 Rủi ro về tài sản trong pháp luật hợp đồng Việt Nam

154 Căn cứ phát sinh nghĩa vụ liên đới trong Luật doanh nghiệp Việt Nam

155 Bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực khám chữa bệnh

156 Chiếm hữu tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam

157 Quyền bề mặt theo pháp luật Việt Nam

158 Im lặng trong giao kết hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam

159 Bảo hộ tên thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam

160 Hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam

161 Bồi thường thiệt hại vật chất do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam

162 Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật Việt Nam

163 Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

164 Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

165 Bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra

166 Bảo vệ qyền lợi của người thứ ba ngay tình trong pháp luật về biện pháp bảo đảm

167 Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam

168 Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam

169 Quyền hưởng dụng trong pháp luật dân sự Việt Nam

170 Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong pháp luật hợp đồng Việt Nam

171 Nghĩa vụ hoàn trả khi giao dịch dân sự vô hiệu

172 Góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong pháp luật Việt Nam

173 Đăng ký tài sản trong pháp luật Việt Nam

174 Bồi thường thiêt hại do công trình xây dựng gây ra theo pháp luật dân sự Việt Nam

175 Xử lý tài sản thế chấp để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự

176 Quyền nhân thân của trẻ em theo pháp luật Việt Nam

177 Nghĩa vụ cấp dưỡng trong bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

178 Quyền đối với họ tên trong pháp luật Việt Nam

179 Quyền của các thành viên đối với quyền sử dụng đất của hộ gia đình

180 Xử lý giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức

181 Xác định thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng

182 Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh

183 Hợp đồng thuê nhà ở theo pháp luật Việt Nam

184 Di chúc vi phạm quy định về hình thức theo pháp luật Việt Nam

185 Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự

186 Hình thức công chứng của hợp đồng trong pháp luật Việt Nam

187 Chuyển quyền sở hữu bất động sản thông qua văn bản không có công chứng, chứng thực

188 Thời hiệu yêu cầu chia di sản trong pháp luật Việt Nam

189 Bồi thường thiệt hại cho người mất hoàn toàn khả năng lao động

190 Nghĩa vụ tài sản do người chết để lại theo pháp luật Việt Nam

191 Hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được theo quy định của pháp luật dân sự Việt Na

192 Di chúc có điều kiện theo pháp luật Việt Nam

193 Hiệu lực thi hành của hợp đồng giao dịch được công chứng

194 Hợp đồng nguyên tắc theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

195 Mức lãi suất trong hợp đồng vay tín dụng

196 Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam

197 Bồi thường thiệt hại do tổn thất tinh thần theo pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

198 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới

199 Hiệu lực đối kháng của giao dịch bảo đảm theo pháp luật dân sự Việt Nam

200 Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

201 Yếu tố lỗi trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

202 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng pháp luật

203 Bồi thường tai nạn lao động theo pháp luật Việt Nam

204 Xác định thiệt hại được bồi thường khi tài sản bị xâm phạm theo pháp luật Việt Nam

205 Nguyên tắc giải quyết bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nha nước

206 Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể theo pháp luật Việt Nam

207 Xác định thiệt hại được bồi thường do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín theo quy định của pháp luật Việt Nam

208 Quy định về tranh giới, mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản liền kề trong pháp luật Việt Nam

209 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của viên chức và người lao động được cử đi đào tạo theo pháp luật Việt Nam

210 Di chúc chung của vợ chồng trong pháp luật Việt Nam

211 Năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự Việt Nam

212 Thẩm quyền giải quyết bồi thường thiệt hại của Nhà nước tại Tòa án nhân dân

213 Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với tài sản của con theo pháp luật Việt Nam

214 Quyền của người lập di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

215 Lãi trong hợp đồng vay theo pháp luật dân sự Việt Nam

216 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do thực phẩm không an toàn gây ra cho người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam

217 Giám hộ cử theo quy định của pháp luật Việt Nam

Chia sẻ một số tên đề tài luận văn cao học ngành luật dân sự – Part 4