Vai trò của dịch vụ tín dụng

khoản phải thu

Mục lục

Vai trò của dịch vụ tín dụng

Vai trò của dịch vụ tín dụng Đối với ngân hàng

Tín dụng là hoạt động quan trọng nhât của các ngân hàng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản, tạo thu nhập từ lãi lớn nhất và đồng thời cũng là hoạt động rủi ro nhất cho các ngân hàng.

-Hoạt động tín dụng mang lại nguồn thu lớn nhất.

Nguồn thu dự tính từ hoạt động tín dụng phụ thuộc vào quy mô, lãi suất và thời gian. Cả 3 yếu tố này có mối quan hệ hữu cơ khăng khít với nhau.

Thứ nhất, để mở rộng quy mô và mạng lưới hoạt động ngân hàng phải điều chỉnh lãi suất để huy động vốn, kích thích vay vốn;

Thứ hai, kỳ hạn vay của khoản tín dụng càng dài thì rủi ro càng cao và do đó yêu cầu của ngân hàng về lãi suất cho vay cao hơn;

Thứ ba, ngân hàng phải nghiên cứu và xác lập mối quan hệ giữa các biện pháp tăng quy mô với thu nhập ròng từ hoạt động tín dụng thông qua chênh lệch lãi suât biên.

– Quy mô của hoạt động tín dụng có ảnh hưởng đến vị thế của ngân hàng.

Vị thế của ngân hàng có được trên thương trường là nhờ các nguồn lực (tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất…), khả năng cạnh tranh, sức sinh lời và hiệu quả của việc sử dụng vốn… .Những yếu tố trên chịu ảnh hưởng rất lớn của quy mô hoạt động tín dụng. Vì hoạt động tín dụng là hoạt động chính của các ngân hàng thương mại, mang lại nguồn thu nhập lớn nhất, vì thế quy mô của nó có ảnh hưởng lớn đến vị thế của ngân hàng.

– Hiệu quả của hoạt động tín dụng làm tăng nguồn lợi cho ngân hàng. Việc cấp vốn tín dụng có hiệu quả một phần làm giảm rủi ro ho ngân hàng, phần khác giúp khai thác triệt để vốn hơn từ đó làm tăng thu nhập cho ngân hàng.

Vai trò của dịch vụ tín dụng Đối với khách hàng

Khách hàng ở đây bao gồm cả người được ngân hàng cấp tín dụng, hoặc người cấp tín dụng cho ngân hàng. Tức là cả người vay, thuê, nhờ ngân hàng bảo lãnh; và người gửi tiền, cho thuê…đối với ngân hàng.

Đối với đối tượng thứ nhất ở trên, hoạt động tín dụng  của ngân hàng giúp họ mở rộng sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm và khai thác các cơ hội mới, tài trợ cho vốn khi sự thiếu hụt xảy ra,…

Đối với đối tượng khách hàng thứ hai, hoạt động tín dụng ngân hàng giúp họ bảo quản vốn (tiền và các tài sản khác) thu đươc lợi ích thay vì để tiền nhàn rỗi không sinh lợi trong những lúc chưa sử dụng đến.

dịch vụ tín dụng

Vai trò của dịch vụ tín dụng Đối với nền kinh tế quốc dân

Trước hết hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần lớn vào việc hình thành thị trường vốn và thị trường tiền tệ. Điều này làm cho nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức và dân cư được huy động cho đầu tư kinh doanh, tạo ra ngày càng nhiều hàng hóa và dịch vụ cho xã hội.

Thứ hai, hoạt động tín dụng kích thích tiêu dùng; tăng cường sự thuận lợi cho trao đổi, mua bán từ đó kích thích tăng trưởng kinh tế.

Thứ ba, hoạt động tín dụng tạo nên huyết mạch cho nền kinh tế giúp cho quá trình chu chuyển hàng hóa và tiền tệ phát triển, tạo ra những kích thích cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế.

Vai trò của dịch vụ tín dụng

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?