[TL]-Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU

 Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU

Lời mở đầu

Trong những những năm gần đây nền kinh tế nước ta phát triển và đạt nhiều thành tựu đáng kể, điển hình là Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Việc là thành viên của WTO cho nước ta nhiều cơ hội cũng như thách thức, đặc biệt là ở thị trường khó tính như EU.

Thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1990, quan hệ song phương VN – EU đã phát triển mạnh mẽ ở tất cả các cấp độ. với việc đa dạng hóa nhanh quy mô hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Đối thoại chính trị mở rộng.

Hiện nay, EU là nhà cung cấp viện trợ phát triển không hoàn lại hàng đầu cho VN và tiếp tục hỗ trợ VN trong các lĩnh vực ưu tiên như phát triển con người, cải cách kinh tế, xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế.

EU là đối tác thương mại, thị trường xuất khẩu rộng lớn, nguồn cung cấp FDI quan trọng của VN. EU là một trong những đối tác thương mại lớn đầu tiên kết thúc đàm phán song phương WTO với VN năm 2005.

EU là một trong những thị trường xuất khẩu chủ yếu của doanh nghiệp Việt Nam bên cạnh thị trường Mỹ, Nhật. Để có thể kinh doanh thành công tại thị trường khó tính này doanh nghiệp Việt Nam cần phải tìm hiểu rõ những chính sách ngoại thương của EU.

Vì vậy thông qua báo cáo nghiên cứu về quan hệ thương mại và đầu tư  VN-EU này,một mặt tái hiện lại những thành tựu trong quan hệ VN-EU ;mặt khác kết hợp đưa ra giải pháp và phương hướng mới cho mối quan hệ giữa VN-EU trong tương lai trên cơ sở nhũng thuận lơi và khó khăn trong quan hệ thương mại.

Chính vì thế chúng em đã chọn đề tài “Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU” làm đề tài tiểu luận của nhóm mình

MỤC LỤC

 

A. Tổng quan về mối quan hệ Việt Nam-EU

I. EU và đăc điểm kinh tế của EU

1. Giới thiệu chung

2. Quá tình hình thành của EU

3. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới:

4. Đặc điểm kinh tế EU

II. Quan hệ Việt Nam và EU

1. Lịch sử hình thành và phát triển quan hệ Việt Nam-EU.

2. Những cơ sở vàng

3. Bối cảnh mối quan hệ mới

B.Thực trạng quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-EU

I. Chính sách ngoại thương giữa VN-EU

1. Thuế quan ưu đãi phổ cập(GSP)

2. Hiệp định PCA

3 . Thuế quan:

II. Tình hình xuất nhập khẩu EU-VN

1.Tình hình nhập khẩu từ EU của VN

2  Tình hình xuất khẩu sang thị trường EU

3.Quan hệ Việt Nam với một số nước EU

III. Quan hệ đầu tư Việt Nam-EU:

1.Trước khi gia nhập WTO

2. Sau khi gia nhập WTO

IV. Những thuận lợi và khó khăn trong quan hệ Việt Nam – EU

1. Thuận lợi

2. Khó khăn

C. Định hướng và giải pháp tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam – EU.

I. Định hướng

II. Giải pháp

 Download “Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU”

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?