Tag Archives: rủi ro tín dụng

Nghiên cứu về đánh giá rủi ro tín dụng

Koulafetis (2017) nghiên cứu một cách toàn diện về các mô hình đo lường rủi [...]

Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng

Các nguyên nhân và tác động của rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng [...]

1 Comment

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam Tăng cường [...]

Các nghiên cứu về tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Các nghiên cứu về tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh [...]

Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại

Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng [...]

2 Comments

Kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng tại ANZ – Australia

Kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng tại ANZ – Australia  Khung quản [...]

1 Comment

Khái niệm và sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng

Khái niệm và sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng Khái niệm quản [...]

Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại

Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Danh từ “ rủi ro” đã [...]

Rủi ro tín dụng chính sách

Rủi ro tín dụng chính sách Về cách tiếp cận, các tổ chức tín dụng [...]

Bạn cần hỗ trợ?