092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Sự khác nhau của cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh của ngân hàng thương mại

Sự khác nhau của cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh

Mặc dù cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh đều là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng song giũa chúng có những điểm khác biệt lớn:

 Bảng 1: Phân biệt cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh

         Cho vay tiêu dùng        Cho vay kinh doanh
Đối tượng Các cá nhân và hộ gia đình Gồm các cá nhân, hộ gia đình và các hãng kinh doanh
Mục đích sử dụng vốn vay Nhằm mục đích phục vụ đời sống như mua sắm hàng hóa, dịch vụ, xây dụng và tu sửa nhà cửa… Nhằm tài trợ cho việc xây dụng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị máy móc, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh
Đặc điểm – Các khoản cho vay tiêu dùng thường có  lãi suất “cứng nhắc”

 

– Các khoản vay tiêu dùng có độ rủi ro cao

– Quy mô mỗi khoản vay tiêu dùng  nhỏ nhưng số lượng các khoản vay tiêu dùng lớn

– Các khoản vay tiêu dùng mang lại lợi nhận cao cho ngân hàng

 

 

– Chi phí các khoản vay tiêu dùng thường lớn

– Các khoản vay kinh doanh có lãi suất thay đổi theo điều kiện thị trường

– Các khoản vay kinh doanh có độ rủi ro thấp hơn

– Quy mô mỗi khoản vay lớn hơn nhưng số lượng các khoản vay nhỏ hơn

– Các khoản vay kinh doanh có độ rủi ro thấp hơn nhưng mang lại thu nhập thấp hơn cho ngân hàng.

– Các khoản vay kinh doanh thuongf có chi phí thấp hơn

Về quy trình cho vay cả hai hình thức tín dụng trên đều phải trải qua các quy trình sau:

  • Bước 1: Tìm hiểu sơ bộ về khách hàng
  • Bước 2: Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn
  • Bước 3: Phân tích tín dụng
  • Bước 4: Giải quyết tín dụng
  • Bước 5: Giải ngân
  • Bước 6: Thu nợ

Song nội dung, quy trình, thủ tục của từng bước giữa hai hình thức cho vay có nhiều điểm khác biệt, tùy thuộc vào quy định của từng ngân hàng.

Sự khác nhau của cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Sự khác nhau của cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh của ngân hàng thương mại

Bình luận