Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần đồ hộp hạ long

Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần đồ hộp hạ long

Số trang: 85
Dung lượng 179.47 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 2
I.KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC 2
1.Động lực lao động 2
1.1.Khái niệm 2
1.2.Mục đích và vai trò của việc tạo động lực 3
2.Lý thuyết chung về tạo động lực lao động 4
2.1.Nhu cầu và động cơ làm việc của con người 4
2.1.1.Nhu cầu 4
2.1.2.Động cơ 5
2.1.3.Mối quan hệ giữa nhu cầu và động cơ 5
2.2.Một số học thuyết về động cơ thúc đẩy 6
2.2.1.Lý thuyết về thang bậc nhu cầu của Maslow 6
2.2.2. Thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg : 8
2.2.3. Lý thuyết ERG của Clayton Alderfer 9
II.MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC 11
1.Mô hình xác định dộng lực của con người theo các thành tố 11
2.Mô hình xác định động lực theo tính chất của động lực 12
2.1.Công cụ kinh tế (tài chính) 13
2.1.1.Công cụ kinh tế trực tiếp 13
2.1.2.Công cụ kinh tế gián tiếp 16
2.2.Công cụ tâm lý – giáo dục 17
2.2.1.Công cụ tâm lý 18
2.2.2.Công cụ giáo dục 18
2.3.Công cụ hành chính – tổ chức 19
2.3.1.Công cụ tổ chức 19
2.3.2.Công cụ hành chính 19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG 21
I.ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 21
1.Giới thiệu chung về công ty 21
1.1.Qúa trình hình thành và phát triển 21
1.2.Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 22
2.Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của công ty 22
2.1.Đặc điểm về vốn: 22
2.2.Đặc điểm về lao động 23
2.3.Đặc điểm về sản phẩm 26
2.4.Đặc điểm về quy trình sản xuất 28
2.5.Đặc điểm về thị trường và cạnh tranh 31
3.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (các số liệu tài chính). 31
4. Chiến lược phát triển 33
II.THỰC TRẠNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG 33
1.Các công cụ kinh tế mà công ty đã sử dụng 33
1.1.Chính sách tiền lương của công ty 33
1.1.1.Quy chế trả lương và thu nhập 33
1.1.2.Tác dụng của chính sách tiền lương đối với người lao động trong công ty 40
1.2.Tiền thưởng 43
1.3.Chính sách phúc lợi của công ty 44
1.3.1.Phúc lợi bắt buộc: Bảo hiểm cho người lao động 44
1.3.2.Phúc lợi tự nguyện : 46
1.4.Phụ cấp,trợ cấp 47
1.4.1.Hỗ trợ tiền lương và tiền ăn ca của cho CBCNV đi công tác xa 47
2.2.Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại 48
1.4.3.Trợ cấp tai nạn lao động 49
1.5.Xây dựng môi truờng và điều kiện làm việc cho người lao động 51
2.Công cụ tâm lý – giáo dục mà công ty áp dụng 52
2.1.Các công cụ tâm lý đã được thực hiện 52
2.1.1.Bố trí công việc hợp lý cho người lao động 52
2.1.2.Xây dựng bầu không khí làm việc trong công ty 53
2.2.Công cụ giáo dục được công ty thực hiện 54
3.Công cụ tổ chức : công ty áp dụng thông qua việc đề bạt cán bộ 55
III.CÁC VẤN ĐỀ VỀ VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG 57
1.Đánh giá chung về công tác tạo động lực của công ty 57
2.Những vấn đề còn tồn tại 58
2.1.Vấn đề về tiền lương 58
2.2.Vấn đề về thưởng và khen thưởng: 59
2.3.Vấn đề về mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên. 60
2.4.Vấn đề về hệ thống kiểm soát trong quản trị nhân sự của công ty 60
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 62
CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG 62
I.Mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty 62
1.Mục tiêu chung của công ty trong thời gian tới 62
2.Chiến lược phát triển 62
2.2.Chiến lược về nhân sự 63
II.Một số giải pháp về tạo động lực tại công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long 63
1.Giải pháp cho vấn đề về lương 63
2.Các giải pháp về thưởng và khen thưởng 66
3.Gỉai pháp cải thiện mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên. 69
4.Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát đối với nhân sự của công ty 73
III. Một số kiến nghị. 74
1. Kiến nghị đối với Nhà nước. 74
2.Các kiến nghị đối với Công ty. 75
KẾT LUẬN 76
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
KẾT LUẬN 79

Download một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần đồ hộp hạ long

Download

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?