092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Kinh doanh ăn uống trong khách sạn

Kinh doanh khách sạn ban đầu chỉ là hoạt động ki nh doanh  dịch vụ nhằm đảm bảo chỗ ngủ qua đêm cho khách có thể trả tiền. Tuy nhiên sau đó cùng với những đòi hỏi nhằm t hỏa mãn nhiều nhu cầu và ở mức cao hơn của khách du lịch và mong muố n của khách sạn nhằm đáp ứng toàn bộ nhu cầu của khách. Các chuyê n gia trong lĩnh vực này thường sử dụng hai khái niệm: ki nh do anh khác h sạn theo nghĩ a rộng và nghĩa hẹ p.

+ Theo nghĩa rộng: kinh doanh khách sạn là hoạt động cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và ăn uố ng cho khách.

+ Theo nghĩa hẹp: kinh doanh khách sạn chỉ đảm bảo việc phục vụ nhu cầu ngủ nghỉ cho khách.

– Kinh doanh ăn uống trong du lịch là các hoạt động chế biến thức ăn; bán, phục vụ các thức ăn, đồ uống và cung cấp các dịch vụ khác để thoả mãn các nhu cầu về  ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn nhằm mục đích có lãi.

–  Kinh doanh  dịch vụ  ăn uống là một  bộ phận rất  quan trọng và mang lại nguồn thu lớn trong hoạt động kinh doanh khách sạn vì nó đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của khách du lịch. Là một bộ phận kết hợp lâu đời nhất với các cơ sở lưu trú, bộ phận kinh doanh ăn uống của một khách sạn hiện đại đầy đủ các dịch vụ và là một hoạt động phức tạp đồng thời liên quan tới các chức năng chuyê n môn cao. Thông thường t hì bộ phận kinh doanh ăn uống bao gồm một số nhà hàng, bộ phận tiệc – hội nghị hội thảo, quầy bar .

Kinh doanh ăn uống trong khách sạn

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Kinh doanh ăn uống trong khách sạn

Bình luận