Tag Archives: chính sách

Chính sách là gì? Khái niệm về chính sách công

(Luận Văn A-Z) Chính sách là gì? Khái niệm về chính sách công 1. Chính [...]

13 Comments

Các phiên bản của khuôn khổ điều hành chính sách lạm phát mục tiêu

Các phiên bản của khuôn khổ điều hành chính sách lạm phát mục tiêu Tác [...]

Các trụ cột cơ bản của chính sách lạm phát mục tiêu

Các trụ cột cơ bản của chính sách lạm phát mục tiêu Các trụ cột [...]

Những ưu điểm và nhược điểm của lạm phát mục tiêu

Những ưu điểm và nhược điểm của lạm phát mục tiêu 1. Những ưu điểm [...]

Chính sách của Đảng và Nhà nước về kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội

Chính sách của Đảng và Nhà nước về kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với [...]

2 Comments

Mục tiêu của chính sách tiền tệ

Mục tiêu của chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ là một bộ phận [...]

Bạn cần hỗ trợ?