Category Archives: Giáo dục

Định nghĩa chất lượng giáo dục

Định nghĩa chất lượng giáo dục Chất lượng giáo dục đại học luôn luôn là [...]

Khái niệm phương thức đào tạo theo tín chỉ

Khái niệm phương thức đào tạo theo tín chỉ 1. Đào tạo theo tín chỉ là [...]

1 Comments

Định nghĩa chất lượng giáo dục

Định nghĩa chất lượng giáo dục Chất lượng giáo dục đại học luôn luôn là [...]

Đo lưòng năng lực học tập của tổ chức

Đo lưòng năng lực học tập của tổ chức Để xác định các yếu tố [...]

Các bước phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng nâng chất lượng đào tạo

Các bước phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng nâng chất lượng đào tạo [...]

1 Comments

Yêu cầu đổi mới giáo dục đặt ra cho sự phát triển trường mầm non tư thục

Yêu cầu đổi mới giáo dục đặt ra cho sự phát triển trường mầm non [...]

Đặc trưng của trường mầm non tư thục

Đặc trưng của trường mầm non tư thục Trường nầm non tư thục là cơ [...]

1 Comments

Bạn cần hỗ trợ?