Category Archives: Giáo dục

Vai trò của các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập

Vai trò của các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Một là, hệ [...]

Khái niệm quản lý

Khái niệm quản lý Có nhiều cách định nghĩa khái niệm quản lý khác nhau [...]

1 Comments

Khái niệm tư duy sáng tạo

Khái niệm tư duy sáng tạo Trong cuốn sách “Khuyến khích một số hoạt động [...]

1 Comments

Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình

Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình Theo quy định của Luật Phòng, chống [...]

Đặc điểm của trường đại học công lập

Đặc điểm của trường đại học công lập Ngoài các đặc điểm cơ bản như [...]

Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhiều chuyên gia kinh tế và pháp [...]

Các biện pháp thực hiện học chế tín chỉ

Các biện pháp thực hiện học chế tín chỉ Vì bản chất của đào tạo [...]

1 Comments

Các nguyên lý cơ bản của việc đào tạo theo học chế tín chỉ

Các nguyên lý cơ bản của việc đào tạo theo học chế tín chỉ Nguyên [...]

1 Comments

Kiến nghị hoàn thiện hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ

Kiến nghị hoàn thiện hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ 1. Đối [...]

Bạn cần hỗ trợ?