Category Archives: Công Nghệ Thực Phẩm – Sinh học

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – Sinh học

Thực trạng của ngành Công nghiệp Dược Việt Nam

Thực trạng của ngành Công nghiệp Dược Việt Nam Đánh giá của các tổ chức [...]

Thực trạng hệ thống lưu thông, phân phối thuốc của Việt Nam

Thực trạng hệ thống lưu thông, phân phối thuốc của Việt Nam Hệ thống cung [...]

1 Comments

Hiện trạng quản lý rác thải

Hiện trạng quản lý rác thải Các quốc gia, cùng với xu hướng phát triển [...]

4 Comments

Quản lý rác thải

Quản lý rác thải Khái niệm về Rác thải Quá trình đô thị hóa và [...]

2 Comments

Các chủng vi khuẩn thường dùng làm Probiotic

Các chủng vi khuẩn thường dùng làm Probiotic Hiện nay, các chủng vi khuẩn được [...]

Lịch sử và định nghĩa probiotic

Lịch sử và định nghĩa probiotic Lịch sử probiotic Những nghiên cứu về probiotic mới [...]

1 Comments

Vai trò của ngành trồng cây ăn quả đối với ngành trồng trọt và đối với kinh tế nông nghiệp

Vai trò của ngành trồng cây ăn quả đối với ngành trồng trọt và đối [...]

1 Comments

Phân loại dược phẩm (đứng từ góc độ sản xuất)

Phân loại dược phẩm (đứng từ góc độ sản xuất) Do thị trường dược phẩm [...]

1 Comments

Khái niệm về dược phẩm

Khái niệm về dược phẩm Một trong các đối tượng nghiên cứu của báo cáo [...]

1 Comments

Bạn cần hỗ trợ?