Làm thế nào để viết tốt một luận văn khoa học – GS.TS Hoàng Văn Châu

hồi ký

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chủ yếu của sinh viên trong các trường đại học. Một trong những thể hiện của nghiên cứu khoa học là viêt luận văn khoa học. Luận văn khoa học là chuyên khảo về một vấn đề khoa học hoặc công nghệ do một người viết nhằm mục đích: – […]

HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

1. Điều kiện được thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế : – Học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo của Trường theo quy định của Quy chế đào tạo sau đại học – Hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. – Đề tài luận văn do Trường giao thông qua giáo […]

Bạn cần hỗ trợ?