Bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc trong quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản

viết bài luận nghiên cứu sinh

Bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc trong quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản

Một là, cần có một hướng dẫn cụ thể cho từng khâu quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản, các phương pháp đánh giá, kỹ thuật đánh giá và các chỉ tiêu đánh giá cụ thể cho từng lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

Hai là, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng. Các cơ quan đánh giá, kiểm tra, thanh tra giúp cho các cơ quan quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản có thông tin, kế thừa và phản hồi để ngày càng hoàn thiện quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản.

Ba là, chú trọng hơn trong việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên, cán bộ quản lý chuyên nghiệp tham gia quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản.

[message type=”e.g. information, success”]Xem thêm: Khái niệm và nguyên tắc quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản[/message]

Bốn là, quy định trách nhiệm rõ ràng trong từng khâu quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản. Đề cao trách nhiệm của người quyết định đầu tư, người quyết định đầu tư là người chủ dự án, có đủ trình độ chuyên môn, chịu trách nhiệm và được hưởng kết quả từ đầu tư.

Năm là, tăng cường tính hiệu lực của đánh giá và sau đánh giá. Các đánh giá được sử dụng để rút kinh nghiệm cho các năm sau, mà đặc biệt là phải nghiêm túc quy định rõ trách nhiệm của các sai phạm, thất thoát do quản lý. Các đánh giá là cơ sở cho các thưởng phạt nhằm tránh lặp lại sai phạm trong quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc trong quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?