092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Vai trò của công tác lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Vai trò của công tác lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Công tác lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính là giai đoạn đầu tiên, hết sức quan trọng trong mỗi cuộc kiểm toán mà các KTV cần thực hiện. Từ đó, tạo ra các điều kiện pháp lý cũng như các điều kiện cần thiết khác cho cuộc kiểm toán. Công tác Lập kế hoạch thường quyết định tới chất lượng và hiệu quả chung của cuộc kiểm toán. Bởi vì:

Kế hoạch kiểm toán tốt sẽ giúp KTV thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị. Với những bằng chứng đó, KTV sẽ đưa ra các ý kiến xác đáng về BCTC, từ đó giúp KTV hạn chế những sai sót, tránh được trách nhiệm pháp lý và nâng cao uy tín nghề nghiệp với KH.

Thứ hai, lập kế hoạch kiểm toán tốt giúp các KTV phối hợp hiệu quả với nhau cũng như phối hợp hiệu quả với các bộ phận có liên quan như: kiểm toán nội bộ, các chuyên gia bên ngoài… Qua sự phối hợp hiệu quả đó, chương trình kiểm toán sẽ được KTV tiến hành theo đúng kế hoạch đã lập. Từ đó, giảm thiểu chi phí tới mức hợp lý, tăng cường sức mạnh cạnh tranh cho công ty kiểm toán và giữ vững uy tín với KH trong mối quan hệ làm ăn lâu dài.

Thứ ba, Kế hoạch kiểm toán thích hợp là căn cứ dể công ty kiểm toán tránh xảy ra những bất đồng với KH. Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán đã lập, KTV thống nhất với KH về nội dung công việc đã thực hiện, thời gian tiến hành kiểm toán cũng như trách nhiệm mỗi bên. Điều này tránh xảy ra hiểu lầm đáng tiếc giữa hai bên.

Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch kiểm toán đã được lập, KTV có thể kiểm soát và đánh giá chất lượng công việc kiểm toán đã và đang thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán, từ đó thắt chặt hơn mối quan hệ giữa công ty kiểm toán và KH.

Hiện nay, hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng ở Việt Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện, hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm toán chưa đầy đủ. Do đó, nội dung, quy trình cũng như phương pháp vận dụng trong các cuộc kiểm toán vẫn còn những thiếu sót; Nguồn tài liệu về kiểm toán thiếu cả về số lượng, tính đồng bộ và hạn chế về mặt chất lượng. Chính vì vậy, công tác lập kế hoạch kiểm toán cần được coi trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả chất lượng cuộc kiểm toán.

Thực tiễn tại công ty kiểm toán cho thấy kế hoạch kiểm toán được lập đầy đủ và chu đáo là những nhân tố hàng đầu dẫn đên sự thành công của cuộc kiểm toán cũng như dẫn đến sự thành công của Công ty.

Vai trò của công tác lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Vai trò của công tác lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Bình luận