ThS-Chuyển giá trong các công ty đa quốc gia ở Việt Nam

Mục lục

Luận văn thạc sỹ : Chuyển giá trong các công ty đa quốc gia ở Việt Nam

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của quá trình toàn cầu hoá,
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tăng lên rất mạnh, đóng góp vai trò
rất quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực
ngành công nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực kinh tế này
không kém phần phức tạp. Số lượng các giao dịch thương mại xuyên biên giới diễn ra
giữa các công ty liên kết ngày một tăng. Với môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt,
khốc liệt, vấn đề tối đa hoá lợi nhuận cho tổng thể tập đoàn luôn là mục tiêu quan tâm
hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài việc nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt
động của doanh nghiệp đầu tư, chuyển giá (transfer pricing) được xem là một trong
những phương pháp mà các nhà đầu tư thường áp dụng nhằm mục đích tránh thuế, từ
đó tổng lợi ích cuối cùng sẽ được gia tăng.
Tuy chuyển giá là một trong những vấn đề còn khá mới mẻ trong hoạt động
thương mại Việt Nam, nhưng gần đây các giao dịch có yếu tố nước ngoài ngày càng
xuất hiện nhiều dấu hiệu của hiện tượng chuyển giá. Hiện tượng chuyển giá không chỉ
gây thiệt hại cho chính phủ nước chủ nhà do bị thất thu thuế, giảm phần lợi nhuận của
bên góp vốn của nước chủ nhà do giá trị góp vốn của họ thấp mà còn ảnh hưởng tiêu
cực đến thương mại quốc tế. Do các quy luật của thị trường tự do, đặc biệt là quy luật
cung cầu không hoạt động trong các tập đoàn đa quốc gia, nên gây ra nhiễu loạn quá
trình lưu thông quốc tế. Điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.
Đề tài nghiên cứu sẽ tập trung tìm hiểu vấn đề “Chuyển giá trong các công ty đa quốc
gia tại Việt Nam”

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục đích của đề tài này là tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích hiện tượng chuyển
giá ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp FDI đang có mặt tại Việt Nam trong
thời gian từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa kinh tế đến khi Việt Nam đã chính thức là
thành viên của tổ chức thương mại thế giới. Thông qua việc tìm hiểu và nghiên cứu này
sẽ đề ra một số biện pháp chống chuyển giá nhằm đảm bảo ổn định phát triển kinh tế
tại Việt Nam và phù hợp với kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Việt
Nam và hiện tượng chuyển giá của các doanh nghiệp này tại Việt Nam trong khoảng
thời gian từ khi mở cửa kinh tế đến nay. Chuyển giá là một vấn đề rất nhạy cảm trong
việc kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như là đối với cơ quan quản lý nhà nước,
vì vậy trong đề tài sẽ tập trung vào các sự kiện đã được công bố trên phương tiện
truyền thông đại chúng và trong giới hạn tìm hiểu các ví dụ thực tế cho phép.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài sử dụng các phương pháp lý thuyết suy luận logic, phân tích – tổng hợp,
so sánh – đối chiếu.
Để có thể nhìn nhận tương đối chính xác về các vấn đề liên quan đến hiện tượng
chuyển giá, ngoài một số thông tư, văn bản quy định của nhà nước và quốc tế, người
viết nghiên cứu thêm một số bài báo ở Việt Nam và quốc tế. Phương pháp nghiên cứu
của đề tài là đi từ thực tiễn tình hình các giao dịch liên kết, thực trạng chuyển giá và
công tác chống chuyển giá tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, từ đó đề ra
các giải pháp cho vấn đề chống chuyển giá tại Việt Nam. Sơ đồ dưới đây thể hiện rõ
phương pháp nghiên cứu của đề tài:

 5. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được trình bày trong phạm vi 3 chương
như sau:
Chương 1: Tổng quan về chuyển giá trong các công ty đa quốc gia.
Chương 2: Thực trạng hoạt động chuyển giá và chống chuyển giá ở Việt Nam.
Chương 3: Giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá tại các công ty đa quốc gia ở
Việt Nam

Download luận văn thạc sỹ : “Chuyển giá trong các công ty đa quốc gia ở Việt Nam”

ThS-Chuyển giá trong các công ty đa quốc gia ở Việt Nam

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?