Tag Archives: chuỗi giá trị

Khái niệm về chuỗi giá trị

Khái niệm về chuỗi giá trị Theo tài liệu nghiên cứu về chuỗi giá trị [...]

Lý thuyết về chuỗi giá trị

Lý thuyết về chuỗi giá trị Theo tài liệu nghiên cứu về chuỗi giá trị [...]

Liên kết và hình thành chuỗi cung ứng đầu tư và kinh doanh, hợp tác và cùng chia sẻ đơn hàng

Liên kết và hình thành chuỗi cung ứng đầu tư và kinh doanh, hợp tác [...]

Tăng cường chính sách sản xuất mở rộng chiều dài của chuỗi giá trị

Tăng cường chính sách sản xuất mở rộng chiều dài của chuỗi giá trị Việc [...]

Sự cần thiết nghiên cứu về liên kết kinh tế trong phân tích chuỗi giá trị

Sự cần thiết nghiên cứu về liên kết kinh tế trong phân tích chuỗi giá [...]

1 Comments

Nội dung của phân tích chuỗi giá trị

Nội dung của phân tích chuỗi giá trị Có nhiều cách thức để phân tích [...]

Lợi ích cúa việc phân tích chuỗi giá trị

Lợi ích cúa việc phân tích chuỗi giá trị Việc phân tích chuỗi giá trị [...]

1 Comments

Bản chất của việc phân tích chuỗi giá trị

Bản chất của việc phân tích chuỗi giá trị Theo Micheal Porter [62], phân tích [...]

1 Comments

Lợi ích khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Lợi ích khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu Với xu hướng toàn cầu [...]

Bạn cần hỗ trợ?