Phân loại dịch vụ

Phân loại dịch vụ

Phân loại dịch vụ

Trong Marketing, thuật ngữ sản phẩm được dùng để chỉ cả hàng hoá vật chất và dịch vụ. Đầu tiên tư duy marketing được phát triển gắn liền với việc bán những sản phẩm vật chất từ kem đánh răng đến vô tuyến và ô tô. Sau đó lĩnh vực dịch vụ ngày càng phát triển và chiếm chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống thường ngày cũng như trong nền kinh tế quốc dân. Các ngành dịch vụ hết sức đa dạng và phong phú.

– Theo phương pháp loại trừ: Dịch vụ là một bộ phận của nền kinh tế ngoài công nghiệp sản xuất hàng hoá hiện hữu, nông nghiệp ,và khai khoáng. Bao gồm:

+ Thương mại

+ Vận chuyển, phân phối, lưu kho

+ Ngân hàng, bảo hiểm

+ Kinh doanh bất động sản

+ Dịch vụ bưu chính viễn thông

+ Dịch vụ công cộng, dịch vụ khối công quyền

+ Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

+ Dịch vụ y tế

+ Dịch vụ đào tạo, trông trẻ

– Theo mức độ liên hệ với khách hàng: Hoạt động dịch vụ luôn có sự liên hệ với khách hàng song mức độ liên hệ khác nhau. Có loại người cung ứng phải thường xuyên liên lạc trực tiếp với khách hàng, thu nhận thông tin để thực hiện dịch vụ. Ngược lại có loại liên hệ thấp dịch vụ được thực hiện không có thông tin phản hồi. Cụ thể như sau:

+ Dịch vụ thuần tuý

Chăm sóc sức khoẻ

Khách sạn

Giao thông công cộng

Đào tạo

Nhà hàng

+ Dịch vụ pha trộn

Chi nhánh văn phòng

Ngân hàng

Dịch vụ về bất động sản

Dịch vụ máy tính

Bưu điện

Dịch vụ tang lễ

Du lịch

+ Dịch vụ bao hàm sản xuất

Hàng không

Dịch vụ khối công quyền

Dịch vụ sửa chữa

Dịch vụ thương nghiệp

Trong Marketing, thuật ngữ sản phẩm được dùng để chỉ cả hàng hoá vật chất và dịch vụ. Đầu tiên tư duy marketing được phát triển gắn liền với việc bán những sản phẩm vật chất từ kem đánh răng đến vô tuyến và ô tô. Sau đó lĩnh vực dịch vụ ngày càng phát triển và chiếm chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống thường ngày cũng như trong nền kinh tế quốc dân. Các ngành dịch vụ hết sức đa dạng và phong phú.

– Theo phương pháp loại trừ: Dịch vụ là một bộ phận của nền kinh tế ngoài công nghiệp sản xuất hàng hoá hiện hữu, nông nghiệp ,và khai khoáng. Bao gồm:

+ Thương mại

+ Vận chuyển, phân phối, lưu kho

+ Ngân hàng, bảo hiểm

+ Kinh doanh bất động sản

+ Dịch vụ bưu chính viễn thông

+ Dịch vụ công cộng, dịch vụ khối công quyền

+ Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

+ Dịch vụ y tế

+ Dịch vụ đào tạo, trông trẻ

– Theo mức độ liên hệ với khách hàng: Hoạt động dịch vụ luôn có sự liên hệ với khách hàng song mức độ liên hệ khác nhau. Có loại người cung ứng phải thường xuyên liên lạc trực tiếp với khách hàng, thu nhận thông tin để thực hiện dịch vụ. Ngược lại có loại liên hệ thấp dịch vụ được thực hiện không có thông tin phản hồi. Cụ thể như sau:

+ Dịch vụ thuần tuý

Chăm sóc sức khoẻ

Khách sạn

Giao thông công cộng

Đào tạo

Nhà hàng

+ Dịch vụ pha trộn

Chi nhánh văn phòng

Ngân hàng

Dịch vụ về bất động sản

Dịch vụ máy tính

Bưu điện

Dịch vụ tang lễ

Du lịch

+ Dịch vụ bao hàm sản xuất

Hàng không

Dịch vụ khối công quyền

Dịch vụ sửa chữa

Dịch vụ thương nghiệp

Phân loại dịch vụ

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

6 thoughts on “Phân loại dịch vụ

  1. Pingback: Một số nhận xét về chiến lược phát triển các ngân hàng nông nghiệp trong khu vực | luanantiensiaz

  2. Pingback: Chia sẽ tên một số đề tài luận văn cao học ngành kinh tế học – Part 1 | luanantiensiaz

  3. Pingback: Quảng cáo và các lợi ích của quảng cáo - NAM TRANG GROUP

  4. Pingback: QUẢNG CÁO VÀ CÁC LỢI ÍCH CỦA QUẢNG CÁO. - NAM TRANG GROUP

  5. Pingback: Đặc điểm dịch vụ – NGHỀ SPA

  6. Pingback: Hành vi của người tiêu dùng – NGHỀ SPA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?