092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Nội dung của chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản

Nội dung của chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản

Chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn địa phương bao gồm:

– Chi ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh không có khả năng thu hồi vốn thuộc địa phương quản lý như: các dự án giao thông, thủy lợi, giáo dục và đào tạo, y tế, trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên, các trạm trại thú y, nghiên cứu giống mới và cải tạo giống, công trình văn hóa xã hội, thể dục thể thao, phúc lợi công cộng, quản lý nhà nước, khoa học kỹ thuật,…

– Các dự án đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cần thiết có sự tham gia của Nhà nước theo quy định của pháp luật được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

– Các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương như: quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch nông thôn; quy hoạch chi tiết các trung tâm đô thị…

– Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản khác theo quyết định của chính quyền TW, chính quyền địa phương.

Nội dung của chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Nội dung của chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản

Bình luận