Nguyên tắc marketing

chiến lược kinh doanh

Nguyên tắc marketing

Marketing có nhiều nguyên tắc, trong đó có 5 nguyên tắc Marketing cơ bản nhất  là: Nguyên tắc chọn lọc,  Nguyên tắc tập trung, Nguyên tắc giá trị khách hàng, Nguyên tắc khác biệt hay dị biệt, Nguyên tắc phối hợp, Nguyên tắc quá trình:

– Nguyên tắc chọn lọc: các doanh nghiệp khi làm marketing nguyên tắc chọn lọc là nguyên tắc chủ đạo trong marketing, không công ty nào mà cạnh tranh công ty khác mọi nơi mọi lúc được không chọn lọc khách hàng thì không thể tập trung nguồn lực. Công ty phải chọn lọc một hay một số thị trường mục tiêu phù hợp. Nếu chọn lọc mà không tập trung thì không thể tạo ra giá trị khách hàng. Ngược lại, nếu tập trung mà không chọn lọc thì không thể tập trung được.

– Nguyên tắc tập trung: khi xác định thị trường mục tiêu, thì phải tập trung nguồn lực, vật lực để thỏa mãn nhu cầu khách hàng và marketing đạt hiệu quả.

– Nguyên tắc giá trị khách hàng: đây là nguyên tắc biểu thị sự thành công của một thương hiệu trong thị trường mục tiêu khi nguyên tắc này có thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cả về chức năng cũng như tâm lý, nghĩa là khách hàng mục tiêu cảm nhận giá trị mà nó cung cấp cho khách hàng cao hơn đối thủ cạnh tranh.

– Nguyên tắc khác biệt hay dị biệt: nhắc đến marketing là nói đến tạo sự khác biệt sản phẩm cho khách hàng. Tạo một thương hiệu cung cấp giá trị khách hàng so với thương hiệu cạnh tranh khác.

– Nguyên tắc phối hợp: để đạt mục tiêu marketing phải được phối hợp nhịp nhàng của các công tác quản trị trong công ty từ quản trị tài chính, nhân lực đến sản xuất và các đối tác ở ngoài công ty nhằm tạo giá trị sản phẩm vượt trội cho khách hàng.

– Nguyên tắc quá trình: môi trường marketing luôn thay đổi, đó là một quá trình hoạt động của thị trường trước, trong và sau quá trình sản xuất kinh doanh. Những gì tạo nên giá trị cao cho khách hàng hôm nay có thể sẽ thay đổi trong ngày hôm sau. Vì vậy marketing là một quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh không phải là một biến cố.

Tóm lại, Công ty phải dựa vào nguyên tắc giá trị khách hàng để thực hiện các chiến lược marketing cho từng thời điểm. Để làm được điều này thì công ty phải dựa vào nguyên tắc chọn lọc và tập trung để chọn thị trường mục tiêu mà công ty có khả năng cạnh tranh và tập trung thị trường mục tiêu. Ngoài ra, công ty phải tạo được sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, công ty phải dựa vào nguyên tắc phối hợp các chức năng mà mọi thành viên tham gia trong công ty. Cuối cùng, công ty cần chú ý marketing là quá trình sản xuất kinh doanh, môi trường marketing luôn thay đổi vì vậy phải tuân theo nguyên tắc này.

Nguyên tắc marketing

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

1 thoughts on “Nguyên tắc marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?