Khái niệm Kết cấu hạ tầng thương mại

nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của doanh nghiệp

Khái niệm Kết cấu hạ tầng thương mại

– Thương mại là một ngành kinh tế độc lập của nền kinh tế, chuyên đảm nhận chức năng lưu thông hàng hóa và cung ứng các dịch vụ cho xã hội thông qua việc mua bán nhằm sinh lời. Thương mại là một khâu cơ bản của tái sản xuất, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, hay còn gọi là khâu lưu thông.

– Khái niệm kết cấu hạ tầng thương mại

Khái niệm Kết cấu hạ tầng thương mại (KCHTTM) được đề cập chưa nhiều trong các nghiên cứu khoa học. Sau đây là một số định nghĩa về khái niệm này.

Theo Phạm Hồng Tú (2005:4), KCHTTM được định nghĩa như sau: Kết cấu hạ tầng thương mại là những nền tảng vật chất- kỹ thuật để thực hiện hoạt động thương mại của các chủ thể kinh tế bao gồm các doanh nghiệp và cá nhân [64]. Trong khái niệm này hoạt động thương mại bao gồm cả thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ. Đồng thời, các chủ thể kinh tế ở đây không chỉ là các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động thương mại thuần tuý mà bao gồm cả các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất.

Trong Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, KCHTTM là tổng thể các công trình vật thể kiến trúc và các yếu tố đảm bảo các hoạt động của ngành thương mại theo đúng chức năng của ngành. Theo đó, KCHTTM được chia thành hai nhóm lớn: nhóm phục vụ quá trình trao đổi hàng hóa (quá trình phân phối hàng hóa) gồm các hệ thống cửa hàng, hệ thống chợ, hệ thống TTTM và siêu thị, hệ thống kho tàng, bến, nhà xưởng (của các loại hàng hóa và xăng dầu, …), hệ thống hội chợ triển lãm, các trung tâm cung cấp dịch vụ thương mại hàng hóa, v.v. Nhóm phục vụ thực hiện các dịch vụ thương mại khác (sở hữu trí tuệ, đầu tư, ngân hàng, tài chính, bưu chính viễn thông, v.v.).

Theo Trần Việt Thảo (2015:22), KCHTTM là tổng thể các cấu trúc mạng lưới thương mại tạo nền tảng và hỗ trợ cho các hoạt động thương mại và các dịch vụ thương mại được diễn ra [61].

Tổng hợp các khái niệm trên, xuất phát từ khái niệm “kết cấu hạ tầng” và hoạt động của ngành thương mại, trong phạm vi luận án này, KCHTTM được hiểu là tổng thể những công trình đặc trưng cho hoạt động của ngành thương mại, đảm bảo cho hoạt động lưu thông hàng hóa và dịch vụ được diễn ra một cách đồng bộ, an toàn, thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả và những công trình liên ngành đảm bỏ cho hoạt động đồng bộ của toàn hệ thống.

[message type=”e.g. information, success”]Xem thêm: Khái niệm kết cấu hạ tầng[/message]

– Đặc điểm của Kết cấu hạ tầng thương mại

Thứ nhất, Kết cấu hạ tầng thương mại có tính thống nhất và đồng bộ, giữa các bộ phận có sự gắn kết hài hòa với nhau tạo thành một thể vững chắc đảm bảo cho phép phát huy được sức mạnh tổng hợp, có tính hệ thống, liên kết với nhau. Trong mỗi loại hình KCHTTM cũng vậy, gồm các bộ phận có tính độc lập tương đối nhưng liên quan chặt chẽ với nhau; đảm bảo phục vụ cho hoạt động thương mại một cách hiệu quả nhất cả về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, …

Thứ hai, các công trình Kết cấu hạ tầng thương mại có nhiều quy mô từ nhỏ đến lớn và thường chủ yếu ở ngoài trời, bố trí rải rác trên phạm vi cả nước, chịu ảnh hưởng nhiều của tự nhiên.

Thứ ba, Kết cấu hạ tầng thương mại là một bộ phận quan trọng của KCHT kinh tế, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng trong nước cũng như kết nối sản xuất và tiêu dùng của một quốc gia hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.

– Phân loại kết cấu hạ tầng thương mại

Với khái niệm như trên, Kết cấu hạ tầng thương mại cơ bản được phân loại theo hoạt động thương mại mà KCHTTM phục vụ như hình 1.1. dưới đây.

Các loại Kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu phục vụ hoạt động thương mại cụ thể, tuy nhiên, có mối liên hệ chặt chẽ, liên kết với nhau, sao cho hàng hóa được lưu thông thông suốt trên thị trường, phục vụ những mục đích đa dạng của sản xuất và tiêu dùng.

Kết cấu hạ tầng thương mại phục vụ bán lẻ gồm công trình đặc trưng cho hoạt động bán lẻ, đảm bảo cho hoạt động bán lẻ được diễn ra thông suốt, đó là chợ bán lẻ, chợ bán buôn và bán lẻ, siêu thị, TTTM, trung tâm mua sắm, cửa hàng truyền thống và cửa hàng tiện lợi.

Kết cấu hạ tầng thương mại phục vụ bán buôn gồm những công trình đặc trưng cho hoạt động bán buôn, đảm bảo cho hoạt động bán buôn được diễn ra thông suốt, đó là các trung tâm bán buôn, các chợ đầu mối, chợ bán buôn, … Bên cạnh đó, có những TT logistics phục vụ hoạt động thương mại bán buôn trong nước.

Kết cấu hạ tầng thương mại phục vụ xuất nhập khẩu gồm những công trình đặc trưng cho hoạt động xuất khẩu, đảm bảo cho quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu diễn ra thông suốt. Trong đó, điển hình là các trung tâm phân phối, trung tâm logistics, kho ngoại quan, …

Kết cấu hạ tầng thương mại phục vụ xúc tiến thương mại gồm những công trình đặc trưng cho hoạt động xúc tiến thương mại, đảm bảo cho hoạt động xúc tiến thương mại diễn ra hiệu quả, đó là các trung tâm hội chợ triển lãm thương mại, cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm, …

Khái niệm Kết cấu hạ tầng thương mại

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bạn cần hỗ trợ?