092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Đặc điểm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng

Hoạt động dịch vụ mang nhiều điểm đặc trưng khác các loại sản phẩm vật chất thông thường như tính vô hình, tính không thể tách biệt, tính không ổn định và khó xác định, dòng thông tin hai chiều hay tính đa dạng phong phú và không ngừng phát triển. Dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng còn là hoạt động dịch vụ ở bước cao, lại càng mang những nét đặc thù riêng.

Với những đặc điểm đặc thù của mình, dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng có thể dễ dàng phân biệt với các dịch vụ khác:

– Thứ nhất, hoạt động dịch vụ phi tín dụng là hoạt động có thu phí.

Khác với hoạt động tín dụng của Ngân hàng thực hiện thu lãi, hoạt động dịch vụ phi tín dụng được đặc trưng bởi khoản phí thu được từ khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ. Phí thu do thoả thuận theo biểu phí giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và khách hàng sử dụng tương ứng với từng loại hình dịch vụ.

– Thứ hai, hoạt động dịch vụ phi tín dụng không có tính độc quyền.         

Để tạo ra một sản phẩm Ngân hàng mới đòi hỏi quá trình nghiên cứu phức tạp, tốn kém chi phí. Song, sản phẩm được tạo ra trên thị trường lại có vòng đời thường không dài do sự đòi hỏi đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục của khách hàng sử dụng.  Bên cạnh đó, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng được tạo ra dễ bắt chước, không có độc quyền nên việc sao chép sản phẩm lẫn nhau là điều không tránh khỏi, thời gian sao chép sản phẩm nhanh. Trong khi đó, không có cách để dị hoá sản phẩm dịch vụ giữa những tổ chức cung cấp với nhau. Điều này đòi hỏi việc cạnh tranh giữa các tổ chức bắt buộc phải được thực hiện thông qua cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, cạnh tranh về hình ảnh và thậm chí là cạnh tranh về giá. Chất lượng dịch vụ được xem là cốt lõi của sản phẩm.

– Thứ ba, hoạt động dịch vụ phi tín dụng nói riêng cũng như các dịch vụ tài chính nói chung khác yêu cầu tích hợp trên nền tảng công nghệ cao.

Công nghệ được coi như tiền đề cho sự phát triển đa dạng của các dịch vụ Ngân hàng. Có nhiều loại dịch vụ phi tín dụng ra đời và phát triển với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Khách hàng không cần đến NH mà có thể ngồi tại nhà để thực hiện các giao dịch thông qua các kênh giao dịch hiện đại như: E- Banking, Home Banking… Như vậy, yêu cầu về trình độ sử dụng công nghệ được đặt ra không chỉ với Ngân hàng mà với ngay chính khách hàng của Ngân hàng. Sản phẩm dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng được nhân rộng không qua các kênh phân phối thông thường.

– Thứ tư, khả năng kết hợp của dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng với nhiều dịch vụ tài chính khác nhờ sự phát triển đồng bộ.

Đây là đặc điểm quan trọng giúp các Ngân hàng phát triển đa dạng sản phẩm của mình. Các DV phi tín dụng của NH có liên kết chặt chẽ với nhau và tính hỗ trợ cao. Sự tồn tại và phát triển của DV này gắn liền với các dịch vụ khác. Do đó, DV phi tín dụng của NH đòi hỏi sự phát triển đồng bộ để có thể đa dạng loại hình cung cấp.

Nhờ sự phát triển kết hợp đồng bộ này mà dịch vụ phi tín dụng có thể tích hợp nhiều tính năng khác nhau và thiết kế dành riêng cho mỗi khách hàng với đặc điểm nhu cầu và thu nhập khác nhau. Khả năng đưa ra những sản phẩm tương thích với mỗi khách hàng cao tạo ra sự thoả mãn lợi ích tối đa của mỗi đối tượng người tiêu dùng dịch vụ.

Đặc điểm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Đặc điểm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng

Bình luận