Category Archives: Kinh Tế

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Kinh Tế

Thị trường các doanh nghiệp

Thị trường các doanh nghiệp Thị trường các doanh nghiệp gồm tất cả những tổ [...]

1 Comment

Cạnh tranh

Cạnh tranh Cạnh tranh kinh tế là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh [...]

5 Comments

Xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại (tiếng Anh: trade promotion) là hoạt động [...]

Khái niệm Marketing

Khái niệm Marketing Có rất nhiều khái niệm khác nhau về Marketing, tuỳ thuộc vào [...]

Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng

Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Khái niệm [...]

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến maketing

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến maketing Phân tích môi trường Marketing. Tất [...]

Nguồn vốn của ngân hàng thương mại

Để thuận tiện chi việc đi sâu vào nghiên cứu nguồn vốn của Ngân hàng [...]

Bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Bộ máy quản [...]

Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu

Khái niệm chi phí sản xuất Theo các nhà nghiên cứu kinh tế thế giới: [...]

1 Comment

Bạn cần hỗ trợ?