Category Archives: Kế toán

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Kế toán

Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp “Phân tích, hiểu theo [...]

Khái niệm về lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Khái niệm về lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính Lập kế hoạch [...]

1 Comment

Hoàn thiện địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước

Hoàn thiện địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước Luật Kiểm toán Nhà [...]

Lý thuyết tâm lý (Psychological theory)

Lý thuyết tâm lý (Psychological theory) Lý thuyết tâm lý học đã được sử dụng [...]

Lý thuyết xã hội học (sociological theory)

Lý thuyết xã hội học (sociological theory) Lý thuyết xã hội học tập trung vào [...]

1 Comment

Lý thuyết đại diện (Agency theory)

Lý thuyết đại diện (Agency theory) Lý thuyết đại diện được phát triển bởi Jensen [...]

5 Comments

Lý thuyết dự phòng

Lý thuyết dự phòng Các nhà nghiên cứu lý thuyết tổ chức truyền thống tin [...]

1 Comment

Một số các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán qua các công trình nghiên cứu đã công bố

Một số các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán qua các công [...]

Giải pháp Cải cách bộ máy quản lý thuế

Giải pháp Cải cách bộ máy quản lý thuế Bộ máy quản lý thuế là [...]

Bạn cần hỗ trợ?