Tag Archives: phát triển bền vững

Khái niệm về phát triển du lịch bền vững

Khái niệm về phát triển du lịch bền vững Theo Hens L. (1998) thì “Du [...]

1 Comment

Tác động của các giải pháp tài chính đến sự phát triển bền vững các khu công nghiệp

Tác động của các giải pháp tài chính đến sự phát triển bền vững các [...]

Khái niệm giải pháp tài chính phát triển bền vững Khu công nghiệp

Khái niệm giải pháp tài chính phát triển bền vững Khu công nghiệp Theo thuật [...]

Các tiêu thức đánh giá sự phát triển bền vững của khu công nghiệp

Các tiêu thức đánh giá sự phát triển bền vững của khu công nghiệp 1. [...]

Phát triển bền vững các khu công nghiệp

Phát triển bền vững các khu công nghiệp Nếu cứ phát triển các KCN như [...]

Tình hình phát triển bền vững ở Việt Nam

Tình hình phát triển bền vững ở Việt Nam Việt Nam đã ban hành Chiến [...]

1 Comment

Khái niệm về phát triển bền vững

Khái niệm về phát triển bền vững Từ những thập niên 70, 80 của thế [...]

2 Comments

Nội dung phát triển bền vững

Nội dung phát triển bền vững Phát triển bền vững là nhằm bảo đảm sự [...]

1 Comment

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong phát triển bền vững Ngân hàng thương mại

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong phát triển bền vững Ngân hàng thương [...]

Bạn cần hỗ trợ?