Tag Archives: Mô hình

Mô hình chất lượng kỹ thuật – chức năng của Gronroos

Mô hình chất lượng kỹ thuật – chức năng của Gronroos Trong hoạt động kinh doanh, [...]

Các nghiên cứu có liên quan về ứng dụng mô hình 3 nhân tố Fama – French

Các nghiên cứu có liên quan về ứng dụng mô hình 3 nhân tố Fama [...]

Mô hình ba nhân tố Fama-French

Mô hình ba nhân tố Fama-French Một nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi Fama [...]

2 Comments

Hành vi của người tiêu dùng

Hành vi của người tiêu dùng Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng là [...]

2 Comments

Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp Các yếu [...]

2 Comments

So sánh mô hình kim cương và mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter

So sánh mô hình kim cương và mô hình 5 áp lực cạnh tranh của [...]

Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action- TRA)

Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action- TRA) Thuyết hành động hợp lý [...]

27 Comments

Mô hình cạnh tranh 5 nhân tố của M.Porter

Mô hình cạnh tranh 5 nhân tố của M.Porter Theo quan điểm của M.porter các [...]

Bạn cần hỗ trợ?