Tag Archives: công nghệ cao

Khái niệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội; sử dụng [...]

Tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên thế giới

Tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên thế giới Từ [...]

Khái niệm về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Khái niệm về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Theo Luật Công nghệ Cao [...]

Tiêu chí về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tiêu chí về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hiện nay, các cơ quan [...]

Bạn cần hỗ trợ?