092.4477.999
luanvanaz@gmail.com

Cách tải những lệnh mà phần mềm Stata không có sẵn

Cách tải những lệnh mà phần mềm Stata không có sẵn

Một số lệnh của phần mềm Stata do người sử dụng – thường là các nhà nghiên cứu phát triển được post lên mạng (có thể bao gồm file ado giúp thực hiện câu lệnh, file hướng dẫn, dữ liệu ví dụ kèm theo). Các lệnh này sẽ đáng tin cậy hơn khi được đăng trên tạp chí chuyên ngành của Stata.

Có thể tải lệnh đó về bằng lệnh findit. Ví dụ để tải về lệnh collin, bạn có thể gõ câu lệnh sau vào cửa sổ lệnh của Stata: findit collin sau đó nhấn Enter

Hình 1

Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, kéo thanh trượt để địa chỉ nào có liên quan đến lệnh mà bạn đang tìm. Bấm vào đường link, sau đó chọn click here to install

Hình 2

Bạn hãy tải về lệnh xttest3 (dùng để kiểm định phương sai thay đổi cho Mô hình FEM), lệnh xttest2 (dùng để kiểm định tính độc lập của sai số giữa các đơn vị chéo)

Cũng có một số lệnh có thể tải về nhanh chóng, bằng cách sử dụng cú pháp: ssc install tên_lệnh

Ví dụ: ssc install xtcsd

Cách trên sẽ giúp bạn tải về lệnh xtcsd (dùng để thực hiện kiểm định Pesaran về tính độc lập của các đơn vị chéo; tương tự như xttest2)

Bạn hãy tải về lệnh xtserial (dùng để kiểm định tương quan chuỗi), lệnh xtscc

Cách tải những lệnh mà phần mềm Stata không có sẵn

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.
Liên hệ: 092.4477.999 - Mail : luanvanaz@gmail.com

✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Cách tải những lệnh mà phần mềm Stata không có sẵn

Bình luận