Tag Archives: kinh tế

ThS-Nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập trong việc phát hiện gian lận và sai sót

Luận văn thạc sỹ : Nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập trong [...]

ThS-Tăng trưởng GDP và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống ở Việt Nam

Luận văn thạc sỹ – Tăng trưởng GDP và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc [...]

ThS-Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng

Luận văn thạc sỹ : Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng [...]

ThS-Tỷ giá hối đoái thực và cán cân thương mại của Việt Nam

Luận văn Thạc Sỹ : Tỷ giá hối đoái thực và cán cân thương mại của [...]

ThS-Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam đến năm 2020

Luận văn thạc sỹ – Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt [...]

LV-Hoạch định chiến lược Marketing dịch vụ Internet cáp quang của Công ty FPT Telecom Cần Thơ

Hoạch định chiến lược Marketing dịch vụ Internet cáp quang của Công ty FPT Telecom [...]

LV-Nâng cao hiệu quả cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình

Nâng cao hiệu quả cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình [...]

Sự xuống dốc của ngân hàng qua con số và sự kiện – Năm 2012

Sự xuống dốc của ngân hàng qua con số và sự kiện Năm 2012 để [...]

Bạn cần hỗ trợ?