Tag Archives: Kinh tế xanh

Khái niệm và đặc trưng của nền kinh tế xanh

Thuật ngữ nền kinh tế xanh được đặt ra đầu tiên bởi nhà kinh tế [...]

1 Comments

Những giải pháp phát triển kinh tế xanh ở Quảng Ninh

Những giải pháp phát triển kinh tế xanh ở Quảng Ninh Để phát triển kinh [...]

Quan điểm của Quảng Ninh về phát triển kinh tế xanh

Quan điểm của Quảng Ninh về phát triển kinh tế xanh Kinh tế xanh là [...]

Những thách thức đối với Quảng Ninh trong phát triển kinh tế xanh

Những thách thức đối với Quảng Ninh trong phát triển kinh tế xanh Tăng trưởng [...]

Cơ hội của Quảng Ninh trong phát triển kinh tế xanh

Cơ hội của Quảng Ninh trong phát triển kinh tế xanh Đối với tỉnh Quảng [...]

Những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam trong chuyển đổi nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh

Những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam trong chuyển đổi nền kinh tế [...]

Nội dung đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nền kinh tế xanh của nước ta

Nội dung đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nền kinh tế [...]

Việt Nam có những cơ hội gì trong phát triển nền kinh tế xanh

Việt Nam có những cơ hội gì trong phát triển nền kinh tế xanh – [...]

Lý do hướng tới một nền Kinh tế Xanh

Lý do hướng tới một nền Kinh tế Xanh Thứ nhất, kinh tế xanh đóng [...]

Bạn cần hỗ trợ?