Phân tích dữ liệu bằng SPSS

Mục lục

Tiểu luận Quản trị doanh nghiệp

Phân tích dữ liệu bằng SPSS

MỤC LỤC

Chương 1: Khái quát về qui trình nghiên cứu – xữ lý thông tin và một số lý thuyết thống kê cơ bản sử dụng trong phân tích thông tin

Chương 2: Giới thiệu về phần mềm SPSS

Chương 3: Chuẩn bị dữ liệu

Chương 4: Định biến và nhập dữ liệu vào SPSS

Chương 5: Các phép biến đổi và thao tác trên tập dữ liệu

 

GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỂM SPSS

SPSS là phần mềm chuyên dụng xữ lý thông tin sơ cấp (thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu (người trả lời bảng câu hỏi) thông qua một bảng câu hỏi được thiết kế sẳn.

Thông tin được  xữ lý là thông tin định lượng (có ý nghĩa về mặt thống kê)

Download Tiểu luận “Phân tích dữ liệu bằng SPSS”

Download SPSS

5/5 - (100 Bình chọn)

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z  nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - BẢO MẬT

Nhận báo giá Xem thêm

2 thoughts on “Phân tích dữ liệu bằng SPSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ?